Valitse sivu

Raportti 813/2019

Siuntionjoki 2030 -hankkeessa päivitetään Siuntionjoen vesistön järvikohtaiset hoito- ja kunnostussuunnitelmat. Petäjärven verkkokoekalastus tehtiin osana järven tilan kartoitusta hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjaksi ja sen tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakenne sekä kalalajien väliset runsaussuhteet, joiden perusteella voidaan arvioida mm. hoitokalastustarvetta vesistössä.

Koekalastuksen maastotyöt tehtiin 5.–6.8. ja 28.–29.8.2019. Koekalastuksista ja saaliin käsittelystä vastasivat tutkimusavustaja Lauri Lukka ja vesistöasiantuntija Jorma Valjus, joka vastasi myös raportoinnista.