Valitse sivu

Julkaisu 6/2023
Kirsi Mansilla, Virve Ståhl

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke tavoitti vuonna 2022 kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 32 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 122 neuvontakontaktia. Kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin ainoastaan Kirkkonummen alueella. Vuonna 2022 koronapandemia hellitti, mutta maailman tilanne muuttui muuten epävakaaksi. Eri syistä edelleen jatkuva yleinen epävarma tilanne sekä kustannusten nousu vaikuttavat investointeihin kiinteistöillä ja jätevesijärjestelmien uudistaminen on vähäisempää.

Toteutuneisiin käynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja lähtökohtaisesti käynnin ottivat vastaan henkilöt, jotka olivat kiinnostuneita haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä on noin 9 200 kpl. Hanke hoiti käytännössä toiminta-alueellaan jätevesiaiheisen tiedottamisen.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla tilanne on pysynyt rauhallisena vuoden 2019 jälkeen, jolloin siirtymäaika herkkien alueiden jätevesijärjestelmien uudistamiselle loppui. Yleisestä epävarmasta tilanteesta johtuen investointeja mietittiin tarkkaan ja jätevesijärjestelmien uusimisesta ei kysytty niin usein kuin aiempina vuosina. Voi myös olla, että kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista, odotetaan, miten tilanne kehittyy siirtymäajan päätyttyä. Kiinteistökauppa oli vilkasta erityisesti vapaa-ajan asuntojen kohdalla ja niiden jätevesien käsittelystä tuli paljon yhteydenottoja. Neuvonta-alueiden ulkopuolisien käyntien, ns. pyyntökäyntien kysyntä oli vähäistä.