Valitse sivu

Julkaisu 50/1996

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on Siuntionjoen pistekuormittajien toimeksiannosta toteuttanut vuodesta 1978 Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailua.

Vuoden 1995 tarkkailututkimus toteutettiin vielä vanhan, vuonna 1976 hyväksytyn, ohjelman mukaisesti. Siuntionjoen yhteistarkkailualueen vesistökuormituksessa on kuitenkin viime vuosina tapahtunut huomattavia muutoksia, joiden vuoksi ohjelma uusittiin vuonna 1995 ja yhteistarkkailu jatkuu uusitun ohjelman mukaisesti vuonna 1996.

Yhteistarkkailualueen vesistökuormituksen suurimmat muutokset 1990-luvulla ovat:
– Partekin Uusniityn asuntoalueen kytkeminen kunnan viemäriin vuoden 1991 aikana
– Vihdin kunnan Nummelan jätevesipuhdistamon laajentaminen ja tehostaminen. Uudistetut yksiköt otettiin käyttöön vuonna 1992.
– Lohjan kunnan Munkkaanojan puhdistamon sulkeminen tammikuussa 1993. Jätevedet ohjattiin Siuntionjoen vesistön ulkopuolelle, Lohjan Pitkäniemi Oy:n puhdistamon kautta Lohjanjärveen.
– Siuntion uuden Pikka1an keskuspuhdistamon käyttöönotto marraskuussa 1995. Se korvasi Siuntion asemanseudun puhdistamon, jätevesien purkupaikka siirtyi Siuntionjoesta mereen. Siuntion kunnan tarkkailuvelvollisuus päättyy kahden vuoden jälkiseurannan jälkeen.

Lisäksi lähitulevaisuudessa:
– Oy Minerit Ab (ennen velvoite Partek Oy Ab:n nimissä) on siirtymässä prosessin osalta suljettuun kiertoon, jolloin ylivuotovesiä ei enää tule.