Valitse sivu

Julkaisu 47/1995

Lohjanjärven neljän suurimman pistekuormittajan (Metsä-Serla Paperi ja Kartonki Oy, Lohjan Paperi Oy, Lohjan Pitkäniemi Oy, Lohjan kunta) kalataloudellinen velvoitetarkkailu koostui vuosien 1993-94 aikana saaliskirjanpidosta, koekalastuksista, kalojen aistinvarai­sesta analyysistä ja vuotta 1994 koskevasta laajasta kalastustiedustelusta, joka julkaistaan erillisenä raporttina. Tutkimukset painottuivat kuudelle osa-alueelle (Aurlahti, Isoselkä, Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden, Piispalanselkä, Karjalohjanselkä ja Mustionjoen ylä- ja keskijuoksu).

Lohjanjärven kalastus on pääosin verkkokalastusta, seuraavaksi suosituimmat kalastustavat ovat pilkkiminen, katiskapyynti ja onkiminen. Runsaimmat saalislajit ovat kalastustieduste­lun mukaan sulkava, ahven, hauki ja särki ja saaliskirjanpidon mukaan kuha, lahna, hauki ja sulkava.

Kalastus on vilkkainta tiedustelun mukaan keväällä ja kesällä, saaliskirjanpidon mukaan talven kuukausina. Suosituimmat kalastusalueet ovat Karjalohjanselkä ja Isoselkä.