Valitse sivu

Julkaisu 25b/1993

Pohjaeläimistä suhteellisen paikallaanpysyvänä ja pitkäikäisenä kuvastaa ympäristöolojen muutoksia pidemmältä ajalta kuin vain näytteenottohetkeltä. Lohjanjärven makroskooppista pohjaeläimistöä on tutkittu velvoitetarkkailuna 1970-luvun alusta lähtien (Anttila ja Niinimäki 1974, Niinimäki 1983, Lönnqvist ja Helminen 1984, Kalliola 1986 ja Mettinen 1990). Tämän pohjaeläintutkimuksen tarkoituksena on selvittää pohjaeläimistön tilaa Lohjanjärvellä vuonna 1992 sekä siinä tapahtuneita mahdollisia muutoksia vuodesta 1983 lähtien.

Tutkimuksen lopussa esitetään ehdotus pohjaeläinohjelman uudistamiseksi.