Valitse sivu

Julkaisu 229/2012

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkessa 2011 (LINKKI-hanke) jatkettiin kuntien vuonna 2004 aloitettua yhteistyötä haja-asutuksen jäteveden käsittelyn edistämiseksi. Hanketta rahoittivat yhdistyksen jäsenkunnista Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti sekä Uudenmaan liitto.

LINKKI 2011-hankkeessa arvioitiin ja parannettiin aiemmassa hankkeessa kehitetyn kartoitus- ja neuvontakäyntien toimintamallin vaikuttavuutta neuvonnalliselta kannalta. Arviointia tehtiin pääasiassa palautekyselyiden avulla. Toimintamallia kehitettiin monella tavalla, mm. ottamalla onnistuneesti käyttöön kirjallinen arvio uudistamistarpeesta sekä järjestämällä kokoavia  tiedotustilaisuuksia. Neuvontatyön vaikuttavuus parani mm. selvityksentekoaktiivisuuden nousun muodossa.

Hanke tuotti runsaasti neuvonnan tukimateriaalia, mm. jätevesijärjestelmien arviointikriteeristön, sekä kaksi uutta menettelytapaohjetta tyyppitapauksille. Lisäksi runsaasti materiaalia päivitettiin uuden lainsäädännön mukaiseksi. Hanke laati yhdeksän asiapitoista lehdistötiedotetta.

Hanke teki kartoitus- ja neuvontakäyntejä 15 kuntien kanssa valitulla erityisalueella yhteensä 523 kiinteistöllä ja kartoitti 560 jätevesikohdetta. Hanke toteutti ylläpitävää yleisneuvontaa osallistumalla pyynnöstä asukkaiden etujärjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin. Yleisötilaisuuksilla tavoitettiin n. 110 kontaktia. Lisäksi järjestettiin alan ammattilaisille suunnattu  jätevesiseminaari, johon osallistui n. 60 asiasta kiinnostunutta henkilöä.

Hankkeessa toteutettiin aktiivista jätevesisektorin tiedotustyötä sekä asukkaiden, viranomaisten että alan toimijoiden suuntaan. Hanke vaikutti paikallisesti lainsäädäntömuutoksista tiedottamiseen sekä lietteenkuljetuksen kehittämiseen ja kuntien yhtenäisten käytäntöjen edistämiseen. Hankkeen toimintamalleja on otettu ja ollaan ottamassa käyttöön useissa muissa neuvontahankkeissa ympäri Suomen ja mallia ovat hakeneet myös ruotsalaiset toimijat.

Liite 5