Valitse sivu

Julkaisu 219/2011

Yhteistarkkailun tarkkailualue käsittää Mustionjoen ja Fiskarsinjoen alajuoksut, Pohjanpitäjänlahden sekä Tammisaaren edustan merialueen aina Tvärminneen asti. Tarkkailuvelvollisia osallistujia ovat alueen jätevedenpuhdistamot, muutama teollisuuslaitos sekä yksi pienvenesatama. Veden laatua seurataan vuosittain ja neljän vuoden välein ohjelmaan kuuluu laajemmat biologiset tutkimukset. Vuonna 2010 oli vuorossa suppeampi tarkkailu.

Alueen suurimmat yksittäiset pistekuormittajat ovat Karjaa-Pohjan uusi jätevedenpuhdistamo joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2007 sekä Tammisaaren kunnostettu Skeppsholmenin puhdistamo. Molemmat toimivat erittäin hyvin vuonna 2010 ja alueen pistemäistä kokonaiskuormitusta on saatu vähenemään selvästi viime vuosina. Koverharin rauta- ja terästehtaan jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin pienet.

Jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laadun muutoksena näkyivät aikaisemmin selvimmin Mustionjoen alajuoksulla. Mustionjoen alajuoksun veden laatu on parantunut selvästi jätevesikäsittelyn tehostumisen sekä purkupaikan siirtymisen myötä. Myös pohjanpitäjänlahden perukassa vesistön tila on parantunut hieman. Pohjanpitäjänlahden alusveden happi-tilanne on edelleen hyvin heikko syksyisin ja erityisen heikoksi tilanne kehittyy vuosina jolloin Mustionjoelta tuleva valuma on suuri.

Tammisaaren lähivedet, Stadsfjärdeniä lukuun ottamatta, ovat edelleen hyvin rehevät, mutta rehevyystaso laskee selvästi Tammisaaresta ulospäin mentäessä.