Valitse sivu

Julkaisu 8/2021

Tervalammen verkkokoekalastus tehtiin Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hankkeessa kesällä 2020 tarkoituksena selvittää järven kalayhteisön rakenne sekä kalalajien väliset runsaussuhteet. Tervalampi sijaitsee Vihdin kunnassa ja kuuluu Palojärvenkosken valuma-alueeseen, joka on osa Siuntionjoen päävesistöä. Tervalampi on pieni ja matala järvi (41 ha, max syvyys noin 4,0 m).

Tervalammen kokonaisyksikkösaalis oli vuoden 2020 koekalastuksissa 4 937,1 g/ verkko ja 265,6 kpl/verkko. Saalis koostui 9 lajista, joista biomassan perusteella runsaimmat olivat särki, pasuri ja ahven. Yksilömääräisesti selkeästi runsain laji oli särki ennen pasuria.

Kalaston perusteella Tervalammen ekologisen laatusuhteen lukuarvo (ELS4) oli 0,30 osoittaen välttävää ekologista tilaa. Tuloksista päätellen särkikalojen biomassaosuus on reilusti muita kaloja suurempi. Hoitokalastukselle olisi tarvetta ja eniten järvestä pitäisi poistaa särkeä ja pasuria. Petoahventa ja muita petokaloja on vähän.