Valitse sivu

Julkaisu 10/2021

Hiidenveden alueen, Lohjanjärven alueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueiden tarkkailutuloksia tarkasteltiin vuonna 2020 ensimmäisen kerran yhteisessä yhteenvetoraportissa. Raportti kattaa suuren osan Karjaanjoen valuma-alueesta Karkkilan Pyhäjärveltä aina Mustionjokea pitkin Tammisaaren edustan merialueelle.

Yhteistarkkailujen toimeksiantajia ovat alueella toimivia jätevesien pistekuormittajia, joilla on velvoite tarkkailla toimintansa vaikutuksia vesialueella. Näitä olivat Hiidenveden alueella Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos ja Hopeaniemi Resorts. Lohjanjärven alueella yhteistarkkailussa mukana ovat kaksi Lohjan kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa Pitkäniemi ja Peltoniemi sekä Sappi Europe Kirkniemen paperitehdas. Merialueella mukana tarkkailussa ovat Raaseporin Veden Karjaa-Pohjan puhdistamo ja Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamo sekä Hangon satama (Koverharin satama). Lisäksi tarkkailuihin on osallistunut vapaaehtoisina myös muita alueen toimijoita.

Vuosi 2020 oli kaikilla kolmella yhteistarkkailualueella ns. suppea tarkkailuvuosi, jolloin pääasiassa tutkittiin vedenlaatua. Talvi 2020 oli poikkeuksellisen leuto ja sateinen, ja näytteet haettiin kaikki avovedestä eikä talvelle tyypillistä kerrostuneisuutta päässyt syntymään järvillä. Talven sääolot vaikuttivat myös siihen, että hajakuormitus oli keskimääräistä suurempaa heikentäen talvella vedenlaatua koko Karjaanjoen alueella mm. ravinnepitoisuuksien ja sameuden osalta. Tästä johtuen talviaikaisen pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutusta vesistöissä oli vaikeampi erottaa muusta kuormituksesta. Selvimmin pistekuormituksen vaikutukset näkyivät ajoittain mm. purkualueiden läheisyydessä Lohjanjärven eteläisellä osalla sekä Vanjoella.

Suurimman ulkoisen ravinnekuormituksen Hiidenveteen tuottaa VEMALA-mallin mukaan maa- ja metsätalouden hajakuormitus, johon verrattuna pistekuormituksen osuus on vähäistä. Lohjanjärvellä pistekuormittajien osuus kuormituksesta on Hiidenvettä suurempi, mutta tästä huolimatta hajakuormituksen osuus on Lohjanjärvestä Mustionjokeen lähtevässä vedessä fosforin osalta noin 84 % ja typen osalta noin 80 %. Merialueella rannikon oman pistemäisen kuormituksen osuus on hyvin pieni.