Valitse sivu

Billnäsin kalatie. Kalat pääsevät nousemaan yläjuoksulle ns. pystyrakokalatietä eli mutkittelevaa betonista kourua myöten. (LUVY / Henna Björkqvist) 

Raaseporin kaupungin huoltohenkilöstö ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) asiantuntijat avaavat toukokuun 2. päivä Mustionjoen Billnäsin ja Åminneforsin kalateiden luukut, mikä mahdollistaa kalojen nousemisen merestä Mustionjokeen. Kalatiet avataan nyt viidettä kertaa.  

Mustionjokeen nousevien kalojen määrän odotetaan tulevaisuudessa lisääntyvän, sillä vesistöön on viime vuosina tehty paljon taimenistutuksia. Tänäkin keväänä istutamme vesistön puroihin ja jokiin kymmeniätuhansia vastakuoriutuneita taimenenpoikasia, mutta poikkeuksellisesti myös vanhempia, yksivuotiaita kaloja. Taimenien lisäksi Mustionjokeen suunnitellaan istutettavan resurssien puitteissa lohen vaelluspoikasia ja vaellussiikaa.  

Viime kaudella lohia sekä taimenia nousi kalateiden avulla Mustionjokeen kymmenkunta, joista puolet vaelsi aina Billnäsin voimalaitoksen yläpuolelle saakka. Seurantatutkimusten tulosten perusteella kalatiet toimivat merestä jokeen nouseville kaloille hyvin. 

Ajoitus kalateiden avaamiselle on edelleen ympäristöluvan mukainen: kalatiet ovat toiminnassa toukokuun alusta marraskuun loppuun. Viime vuonna talvi ja kovat pakkaset alkoivat aikaisin, jo marraskuun puolivälissä. Kova pakkanen aiheutti haasteita kalateiden sulkuluukuille vesihöyryn jäätyessä rakenteisiin ja estäessä sulkuluukkujen toiminnan. Tänä vuonna kalatiet on tarvittaessa suunniteltu suljettavan sääolosuhteiden mukaan. Seurantatutkimustulosten perusteella kalateiden sulkeminen aiemmin marraskuussa ei vaikuta kalamäärään joessa, sillä marraskuun nousukalamäärät ovat pieniä. Jossain määrin aikaisempi sulkeminen voi vaikuttaa kudun jälkeen alas vaeltavien ns. talvikkolohien paluuseen takaisin mereen. Toistaiseksi vaikutus on lähinnä teoreettinen, sillä lohia on noussut jokeen vain vähän.  

Vaelluskaloille on kuulunut tänä keväänä hyviä uutisia, sillä Raaseporin kaupunki sai aluehallintovirastolta luvan kalatien rakentamiseen Mustionjoen ylimmäisen vaellusesteen eli Mustionkosken voimalaitospadon ohittamiseksi. Lue koko uutinen nettisivuiltamme. Alempaan Peltokosken voimalaitospadon kalatiehen Raaseporin kaupunki sai vesitalousluvan jo viime joulukuussa, mutta lupa ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Kun Peltokoskelle ja Mustionkosken voimalaitospadolle saadaan tulevaisuudessa kalatiet, vaelluskalat pääsevät nousemaan Karjaanjoen vesistöalueella mereltä aina Lohjanjärvelle saakka. 

Voit seurata kalateiden toimintaa ja tuloksia LUVYn verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavilta: 

Lisätietoja:  

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-hanketta rahoittavat Lohikalat Karjaanjokeen -vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). Lisäksi hanketta rahoittaa Tammisaari-Pohjan kalatalousalue. Hankkeen kokonaiskustannus on 172 714 €. Hanke saa rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta 50 % toteutuneista kuluista.

Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio: Karjaanjoen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, raakkujen ja lohikalojen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.