Valitse sivu

Kuva: Lohjanjärvi tammikuussa 2019.

Lohjanjärven ja Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueiden yhteistarkkailujen tuloksia vuodelta 2019 tarkasteltiin yhteisessä yhteenvetoraportissa.

Lohjanjärven yhteistarkkailualueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueen tarkkailun tuloksia vuodelta 2019 tarkasteltiin kolmatta kertaa samassa raportissa. Molemmilla yhteistarkkailualueilla seurattiin suppean ohjelman mukaisesti veden laatua vuonna 2019.

Yhteenvetoraportin tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva alueen pistekuormittajien mahdollisista vaikutuksista veden laatuun. Raportti kattaa Karjaanjoen valuma-alueen alaosan Lohjanjärveltä aina Pohjanpitäjänlahden kautta Tammisaaren edustan merialueelle.

Lohjanjärveen pistemäistä jätevesikuormitusta vuonna 2019 tuottivat Lohjan kaupungin Pitkäniemen ja Peltoniemen puhdistamot sekä Sappi Europe Kirkniemen tehtaan puhdistamo. Lohjanjärven tarkkailuun osallistui myös Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun yksikkö Maikkalanselän seurantapisteen osalta. Voimakkaimmin jätevesikuormitettua aluetta Lohjanjärvellä ovat Lohjan keskustaajaman lähivedet ja eteläosassa Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden. Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueelle pistemäisesti johdetusta jätevesikuormituksesta suurimman osan muodostavat Karjaa-Pohjan jätevedenpuhdistamo sekä Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamo. Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen vesistötarkkailuvelvollisiin kuului myös Hangon Satama-Hangö Hamn Oy Ab (Koverharin satama). Geberit Production Oy (IDO Kylpyhuone Oy) osallistui tarkkailuun vapaaehtoisesti.

Vuoden 2018 lämmin kesä näkyi Lohjanjärven eteläosan syvänteiden pohjan happitilanteessa etenkin talvella 2019. Isoselän syvänteellä happitilanne pysyi edellisvuosien tapaan hyvänä. Lohjanjärvellä vedenlaatu oli paras Karjalohjanselällä ja heikoimmassa tilassa olivat Maikkalanselkä ja Lohjan keskustaajaman vedet, joihin vaikuttavat suurelta osin yläpuolisen vesistön sekä järven oman valuma-alueen hajakuormitus. Pistemäisen kuormituksen osuus on pienentynyt 2000-luvulla, mutta sillä on edelleen merkittävä rooli Lohjanjärven kokonaiskuormituksessa. Lohjanjärven eteläosassa pistemäisen kuormituksen vaikutuksia pyritään pienentämään hapettamalla eteläosan syvänteitä. Pohjanpitäjänlahdella pistekuormituksen vaikutuksen erottaminen Mustionjoen tuomasta hajakuormituksesta on vaikeaa, koska lahden kuormituksesta suurin osa tulee Mustionjokea pitkin. Ajoittain Pohjanpitäjänlahdella näkyy pistemäisen jätevesikuormituksen vaikutuksia mm. kohonneissa bakteerimäärissä. Vaikka jätevedenpuhdistamoilta tuleva kuormituksen määrä on vähentynyt, on Pohjanpitäjänlahden perukka edelleen vedenlaadun perusteella varsin rehevä. ”Leudot ja sateiset talvet lisäävät Pohjanpitäjänlahteen tulevan ravinnekuormituksen määrää, mikä ei ole hyvä asia tälle herkälle ja kapealle lahdelle”, pohtii vesistöasiantuntija Ralf Holmberg. Tammisaaren lähivedet ovat myös reheviä, mutta alueella ei ole todettu selkeitä viitteitä jätevesikuormituksesta. Tammisaaresta ulospäin mentäessä veden laatu paranee ja rehevyystaso laskee.

Lisätietoja:

Tiina Asp
Vesistöasiantuntija
LUVY
tiina.asp(at)luvy.fi
04577507726

Ralf Holmberg
Vesistöasiantuntija
LUVY
ralf.holmberg(at)luvy.fi
0445285010