Valitse sivu

Perälänjärvi on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. (LUVY / Arto Muttilainen)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima Veikkolan vesistökunnostus -hanke saa jatkoa. Uudenmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle 60 000 € avustuksen vuosille 2021–2022. Vuoden 2022 rahoituksen ehtona on 30 000 € omarahoitus vuodelle 2022. Vuonna 2021 hanketta rahoittaa Kirkkonummen kunta 30 000 €.

Veikkolan vesistökunnostushanke alkoi vuonna 2018, jolloin alueen kolmelle järvelle laadittiin kunnostussuunnitelma. Hankkeen tavoite on parantaa Veikkolan alueen vesistöjen vedenlaatua ja ekologista tilaa. Järvistä Kaljärvi on ekologiselta tilaltaan välttävä. Siihen laskevat Lamminjärvi ja Perälänjärvi ovat myös reheviä ja niiden ekologinen tila on tyydyttävä.

Hankkeessa jatketaan kunnostussuunnitelmassa esitettyjen toimien toteuttamista. Jatkossa keskitytään etenkin ulkoisen kuormituksen vähentämiseen, hulevesien hallintaan sekä toteutetaan Kaljärven kolmivuotisen tehokalastusvaiheen viimeinen vuosi vuonna 2022. Ensimmäisenä vuonna 2020 laskennallinen saalistavoite vedenlaadun parantamiseksi ylitettiin. Kolmivuotisella tehokalastusvaiheella on mahdollista saada aikaan pidempiaikaista vaikutusta vedenlaadussa.

Vuoden 2020 laskennallinen saalistavoite vedenlaadun parantamiseksi ylitettiin, joten nyt on tärkeää jatkaa samalla kalastusteholla seuraavat kaksi vuotta”, sanoo LUVYn vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Tehokalastuksen vaikutuksia vedenlaatuun seurataan mm. tutkimalla Kaljärven eläinplanktonin määrän ja koon kehitystä. Kun eläinplanktonia syövien särkikalojen määrä vähenee vesistössä, eläinplanktonin keskikoko kasvaa ja levien laidunnusteho paranee. Seurantaan kuuluu myös pintavesien laadun tutkiminen.

Hankkeessa tutkitaan myös hulevesien laatua ja tehdään hulevesiselvitys sekä esitys mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Lisäksi jatketaan hajakuormituksen hallintaan liittyviä toimia sekä neuvontaa.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistöasiantuntija
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648