Valitse sivu

Yleisötilaisuudessa Veikkolan vesistöhankkeen tilannekatsaus, tietoa vesikasviniitoista sekä Kirkkonummen pienvesiselvityksestä

Kirkkonummen kunta järjesti yhdessä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) sekä paikallisten toimijoiden kanssa Veikkolan vesistöhankkeen esittelytilaisuuden ti 21.5. Eerikinkartanossa. Tilaisuuteen osallistui noin 30 aiheesta kiinnostunutta.

Tilaisuuden avasi Veikkolan vesistöhankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jens Gellin, joka toivotti osallistujat tervetulleiksi. Jens Gellin totesi, että hankkeen myötä on saatu rakennettua toimivaa keskusteluyhteyttä aiheen parissa toimivien kesken ja muodostettu yhteistä käsitystä tarpeellisista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi.

Jarkko Leka Valoniasta valotti vesikasvillisuusniittojen käyttökelpoisuudesta järven hoidossa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Kaksi kertaa kesässä tehtävä niitto taannuttaa järviruokokasvua merkittävästi paremmin kuin kerran loppukesällä tehtävä niitto. Ulpukan ja lumpeen poistaminen niittämällä on hankalaa ja työlästä.

Merja Puromies kertoi omassa alustuksessaan Kirkkonummen pienvesiselvityksestä. Silvestris Oy:n selvityksessä on löytynyt runsaasti arvokkaita puroluontokohteita sekä esille on tullut kunnostustarpeita, joiden osalta selvitetään jatkotoimenpiteitä.

Vesistöasiantuntija Katja Pellikka LUVY:stä kertoi Veikkolan järvipilotin viime vuoden 2018 toimenpiteistä sekä suunnitelmista vuodelle 2019. Suurin tavoite on kaikkien kolmen järven tilan parantaminen. Järvikunnostus on pitkäkestoista toimintaa ja vaatii useita vuosia. Kalljärven ulkoinen kuormitus on laskenut, mutta sisäinen kuormitus on edelleen suurta. Toimenpiteissä painotetaan mm. hoitokalastuksen tehostamiseen sekä ravintoverkkokunnostuksen ja sisäisen kuormituksen selvityksiin. Lisäksi tehdään ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteitä.

Tilaisuudessa pitivät kommenttipuheenvuorot Saara Huhmarniemi (rakennus- ja ympäristölautakunnan pj), Jens Gellin (Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pj) ja Jonna Collan Osakaskunta Veikkolan Vedestä. Saara Huhmarniemi kommentoi pienvesiselvityksen antamasta kokonaisnäkemyksestä ja esille tulleista kunnostusmahdollisuuksista, joista pienimpiä voidaan toteuttaa myös talkoovoimin ja kunta voi ohjata tukea pienille toimijoille, Jens Gellin kertoi vesihuollon kuulumisia ja panostuksista viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen osalta. Jonna Collan kertoi uskovansa että ohjausryhmän yhteistyöllä tilannetta saadaan parannettua ja osakaskunnan tavoitteena olevan järvien kunnon parantaminen ja yhteisten vesistöalueiden virkistyskäytön lisääminen. Painopistettä toivotaan konkreettisiin toimiin ja osakaskunta itse niittääkin tänä vuonna Perälänjärvellä. Talkoolaisia toivotaan mukaan toimintaan.

Lisätietoja:

Sari Soini
Ympäristöpäällikkö
Kirkkonummen kunta
sari.soini(at)kirkkonummi.fi
0401269678

Katja Pellikka
Vesistöasiantuntija
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452