Valitse sivu

Kuva: Vuonna 2019 kunnostettiin muun muassa Bölebäckenin puroa.

Vuonna 2018 valmisteltiin Siuntionjoen valuma-alueen kuntien kanssa kunnianhimoista vesistövisiota: Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030. Kunnat sitoutuivat rahoittamaan hanketta vuosittain yhteensä 148 000 eurolla aina vuoteen 2024 saakka. Odotukset tulosten osalta ovat suuria, mutta niihin on pystytty vuoden 2019 aikana vastaamaan. Hankkeen käytössä ovat olleet LUVYn osaavat ja innostuneet vesistö- ja hankeasiantuntijat sekä alueen aktiivisten vapaaehtoisten vesiensuojelutyötä tekevien verkostot.

”Vuonna 2019 kunnostimme virtavesiosuuksia taimenille Bölebäckenillä ja Brännmalmsbäckenillä. Poistimme myös yhden merkittävän vaellusesteen, jonka ansiosta avasimme taimenille kilometreittäin uusia elinalueita. Lisäksi kunnostimme pitkät pätkät kutualueita. Kesä 2019 oli valitettavan kuiva ja lämmin, eikä vuoden 2019 kutu ollut erityisen onnistunut, mutta työ luo parantuneet edellytykset poikasten selviytymiselle ja seuraavien vuosien kudun menestymiselle. Myös muut virtavesilajit hyötyvät näistä kunnostuksista ja virtavesien monimuotoisuus säilyy siten parempana. Näiden kunnostusten ohessa laadittiin joukko muitakin puroselvityksiä, joiden perusteella lähdetään toteuttamaan uusia kunnostuskohteita vuonna 2020”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sini Pöytäniemi.

Hankkeessa laadittiin perusteelliset tutkittuun tietoon perustuvat kunnostussuunnitelmat Heparille ja Petäjärvelle. Lisäksi valmisteltiin vuonna 2020 toteutettavia kunnostussuunnitelmia Karhujärvelle, Enäjärvelle ja Poikkipuoliaiselle keräämällä tarvittavat vesistönäytteet. Hyvän kunnostussuunnitelman laatiminen vaatii runsaasti lähtötietoja. Esimerkiksi Heparilla tehtiin perustilaselvitys, kasviplanktontutkimus, pohjaeläintutkimus, sisäisen kuormituksen tutkimus. Lisäksi kerättiin kaikki aiemmat tiedot järvellä tehdyistä hoitokalastuksista ja niiden sekä koekalastus- ja eläinplanktontulosten valossa tehtiin lausunto ravintoverkkokunnostusten toiminnasta. ”Heparin ja Petäjärven kunnostussuunnitelmat saadaan pian taitosta ja niitä voi sen jälkeen käydä lukemassa osoitteessa www.siuntionjoki.fi. Vesistöasiantuntijamme Katja Pellikka ja muu kunnostustiimi on tehnyt loistavaa työtä näiden kanssa!” kertoo Pöytäniemi.

Alkaneena vuonna hankkeen tavoitteena on ottaa työkalupakkiin mukaan maatalouden vesiensuojelukeinot, kunnostaa uusia virtavesikohteita sekä rakentaa kolme uutta kosteikkokohdetta. Rakennekalkista kiinnostuneet viljelijät voivat olla meihin yhteydessä myös suoraan. Kannattaa seurata LUVYn uutiskirjettä, sillä sieltä saa tietoa tämän ja LUVYn muiden hankkeiden yleisötapahtumista.

”Loppukeväästä on luvassa ainakin Siuntionjoen yleisötapahtuma, ja kesällä pääsee jälleen talkoisiin joen varteen. Kaikki ovat tervetulleita mukaan! Ehkäpä onnistumme myös järjestämään vaikka tyhypäivän alueen yritysten kanssa yhteistyössä, se olisi mukavaa”, toteaa Pöytäniemi.

”Saimme äskettäin vahvistuksen, että Rosk’n Roll lähtee rahoittamaan hanketta. Yrityksen upea avaus varmasti rohkaisee muitakin alueen yrityksiä mukaan kunnostustyöhön”, iloitsee LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

”Katsoimme, että ympäristövastuullisena toimijana myös Rosk´n Rollin on perusteltua osallistua hankkeen rahoitukseen. Olemme mukana myös muissa ravinteiden kierrätystä ja vesien suojelua edistävissä projekteissa”, kommentoi Rosk´n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Rosk’n Rollin lisäksi kunnostusta rahoittavat Siuntion, Kirkkonummen, Vihdin ja Inkoon kunnat, Lohjan kaupunki, LUVY ja Uudenmaan ELY-keskus. Hankerahoituksesta on tehty sopimus kuntakumppaneiden kanssa aina vuoteen 2024 asti. Kunnostusten toteutumista ovat lisäksi rahoittaneet Uudenmaan virkistysalueyhdistys sekä Lohjan seudun ympäristöklusteri.

Lisätietoja:

Sini Pöytäniemi
projektipäällikkö
LUVY
sini.pöytäniemi(at)luvy.fi
04577500106