Valitse sivu

Kuva: Siuntionjoen meritaimenkantaa elvytetään poistamalla vaellusesteitä sekä kunnostamalla lisääntymisalueita joessa ja puroissa. Kelan Bölebäckenissä toteutettu patomuutos mahdollistaa taimenien vaelluksen merestä puroon lisääntymään. Yllä kuva muutoksen jälkeen, alla ennen muutosta.

Siuntionjoen alimmainen sivupuro, Vikträsk -järveen laskeva Bölebäcken virtaa nyt vapaana, kun siinä vaellusesteenä toiminut betonipato purettiin. Kunnostusten tavoitteena on parantaa Suomessa erittäin uhanalaisen meritaimenen elinolosuhteita. Siuntionjoen vesistössä elävä taimenkanta on geneettisesti ainutlaatuinen ja vesistössä tehtävä työ taimenkannan elvyttämiseksi on erittäin tärkeää.

Kelan kylässä ja Bölebäckenin purossa luonnonhistoria ja kulttuurihistoria kohtaavat. ”Aika hurjaa ajatella, että tuo koski on jo 1500-luvulla ollut valjastettu, mutta nyt, viidensadan vuoden jälkeen se virtaa taas vapaana,” toteaa maanomistaja, Jan Cedercreutz, ja jatkaa: ”Olen todella iloinen, että vihdoin päästiin tuumasta toimeen ja pato on nyt poistettu!” Museoviraston mukaan puron alimmaisessa koskessa on ollut jonkinlainen pato ja mylly ainakin vuodesta 1520.

”Purossa ei tällä hetkellä elä taimenta lainkaan. Puron olosuhteet ovat kuitenkin suotuisat ja läheisyys merelle suo merivaelteiselle vaelluskalalle erityisen herkullisen lisääntymis- ja poikastuotantoalueen,” kertoo kunnostuksesta vastaava Juha-Pekka Vähä LUVY:sta. Bölebäcken onkin yksi Siuntionjoen vesistön potentiaalisimmista taimenpuroista. Tulevaisuuden tavoitteena onkin palauttaa ja kotiuttaa puroon Siuntionjoen taimenta.

Tärkeimmät toimenpiteet Siuntionjoen taimenen elvyttämiseksi ovat vaellusesteiden poistaminen ja taimenelle soveltuvien elinalueiden kunnostaminen. Tällä hetkellä istutukset teollisessa viljelyssä olevilla taimenkannoilla ei ole Siuntionjoen meritaimenen hoitokeinona mahdollinen, sen perinnöllisen ainutlaatuisuuden vuoksi. Siuntionjoen vesistössä on kuitenkin muutamia alueita, missä taimen on sinnitellyt ja säilynyt aina näihin päiviin saakka. Kaksi viime vuotta ovat kuitenkin olleet kuivia, mikä on tehnyt olosuhteista taimenelle erityisen haastavia. Hyvinä vuosina Siuntionjoen taimen tuottaa runsaasti luonnonpoikasia, ja niitä voidaan silloin myös siirtoistuttaa vaarantamatta taimenkantaa.

Kunnostustyö Bölebäckenillä tänä syksynä tehtiin osana Siuntionjoki 2030 -hankkeen kunnostustoimenpiteitä, joilla tavoitellaan koko Siuntionjoen vesistön parempaa ekologista tilaa. Työtä ovat rahoittaneet vuonna 2019 Siuntion, Kirkkonummen, Vihdin ja Inkoon kunnat, Lohjan kaupunki, LUVY, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ja Uudenmaan ELY-keskus. Virtavesikunnostustyötä Siuntionjoen vesistössä jatketaan myös tulevina vuosina, sillä hankerahoituksesta on tehty sopimus kuntakumppaneiden kanssa aina vuoteen 2024 asti. Virtavesikunnostuksia on Siuntionjoki 2030 -hankkeessa tehty aiemmin Kvarnbyn purolla ja Brännmalmsbäckenin purolla. Vesistökunnostukset ovat yhteistyötä ja kunnostuksia onkin tehty tiiviissä yhteistyössä mm. Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa.

Juha-Pekka Vähä
vesistöasiantuntija
LUVY
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727