Valitse sivu

Hevosenlannan levittäminen pellolle on sallittua huhtikuun alusta lokakuun loppuun.

Hiidenveden ja Siuntionjoen kunnostus-hankkeissa jatkettiin vuonna 2021 hevostallien ympäristöneuvontaa. Neuvontakäyntejä kohdistettiin tänä vuonna enemmän yksityisiin talleihin ja myös pieniin toimijoihin. Vuonna 2020 neuvontaa kohdistettiin isoihin talleihin, joilla oli yritystoimintaa. Hankkeita ja neuvontaa koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

LUVYn ympäristöneuvoja kävi tänä vuonna yhteensä 18 hevostallilla. Käyntejä tarjottiin 31 tallille. Neuvontakäynneistä saatu palaute oli positiivista ja käynti koettiin tarpeellisena.

Neuvonnan tarkoituksena oli tuoda talleille lisätietoa lanta- ja jätehuollon sekä jätevesien huomioimisesta ja muistuttaa nitraattiasetuksen sekä muun lainsäädännön vaatimuksista. Samalla neuvontakäynneillä kerättiin tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida tallien yleistä tilannetta ja merkittävimpiä ympäristöhaasteita.

”Vuonna 2020 tehtyjen käyntien perusteella yksityistallit kaipasivat tukea ja ratkaisuja ympäristönsuojelun edistämiseksi hevostalleilla”, toteaa LUVYn ympäristöneuvoja Kirsi Mansilla.

Tallien ympäristöhaasteet liittyivät enimmäkseen lantaan ja sen käsittelyyn. Yleisimpiä toistuvia puutteita olivat lantalan betonisen kuormauslaatan sekä lannan levitykseen tarvittavan lakisääteisen ravinneanalyysin puuttuminen. Betonisen kuormauslaatan tarkoituksena on varmistaa koneiden pääsy lantalan edustalle kelistä riippumatta. Se myös estää lannan sekoittumisen maahan ja leviämisen ympäristöön kuormaustilanteessa. Osassa talleista lantalat olivat täynnä.

”Tallin omistajien kanssa keskustellessa tuli ilmi, että lannan vastaanottajia on ollut hankalaa löytää”, kertoo Mansilla.

Erityisesti pienillä, alle viiden hevosen talleilla lannankierrätys on ongelma, varsinkin jos ei ole omaa peltoa, jonne lantaa voi levittää.

Hevostallineuvonta jatkuu Hiidenveden ja Siuntionjoen valuma-alueilla vuonna 2022.

Hiidenveden ja Siuntionjoen kunnostus-hankkeissa on julkaistu opas ja esite avuksi hevostallien ympäristön- ja vesiensuojeluun. ”Ohjeita hevostalleille ympäristöasioiden ja lupien hoitoon”-oppaaseen on koottu tietoa hevostallien lantahuollosta, lainsäädännöstä, jätehuollosta ja jätevesistä. Opas, esite ja lisätietoa löytyy Vesientila-sivustolta.

Lisätietoja:

Kirsi Mansilla
projektityöntekijä, neuvoja
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Anu Suonpää-Espinola
Siuntionjoki-hankkeen hankepäällikkö
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 823

Jussi Vesterinen
Hiidenveden kunnostus -hankeen projektipäällikkö
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila.