Valitse sivu

Siuntionjoki 2030 -hankkeessa toteutetaan vuosina 2020–2021 maanparannusaineiden levityksiä pelloilla. Toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa peltomaan rakennetta sekä vähentää vesistöihin päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormaa. Samalla tavoitteena on ehkäistä eroosiota ja peltojen ravinnehävikkiä sekä vähentää lannoitustarvetta.

Kirkkojoen valuma-alueen fosforikuormitus on Siuntionjoen vesistöalueen osavaluma-alueiden suurin, ja tästä syystä rakennekalkin levitykset on päätetty kohdentaa vuonna 2020 tälle alueelle. Jatkossa maanparannusaineiden levitystä on tarkoitus toteuttaa myös muilla Siuntionjoen osavaluma-alueilla.

Nyt etsimme Kirkkojoen alueelta viljelijöitä, jotka olisivat kiinnostuneita rakennekalkin levityksestä pelloilleen kesällä 2020. Peltolohkoille pyritään valitsemaan sopivimmat maanparannusaineet asiantuntija-arvion avulla, joten pyydämme kiinnostuneita lähettämään viljavuusanalyysit niiltä lohkoilta, joille toivotaan rakennekalkkia. Viljavuusanalyysit voi toimittaa sähköpostitse tai postitse. Lopullinen valinta levitysalueista tehdään peltojen ominaisuuksien ja maanomistajien kiinnostuksen mukaan.

Rakennekalkin levitys toteutetaan hankkeen puolesta, mutta viljelijän edellytetään hoitavan rakennekalkin muokkaus peltomaahan levityksen jälkeen. Lisäksi hänen toivotaan noudattavan suositusten mukaisia jatkotoimenpiteitä, eli talvenpeittokasvin kylvöä ja viljelykiertoa. Näillä rakennekalkista saadaan suurin hyöty. Tarkemmat toimintatavat sovitaan viljelijöiden kanssa, kun levitysalueet on valittu.

Lisätietoja:

Anne Lehmijoki
vesistöasiantuntija
LUVY
anne.lehmijoki(at)luvy.fi
0505215640

Anu Suonpää-Espinola
projektipäällikkö
LUVY
anu.suonpaa-espinola(at)luvy.fi
0505018237