Valitse sivu

Uusimmassa Vesitalous-lehdessä (4/2021) käsitellään Vesistökunnostuksia. LUVYn asiantuntijat ovat mukana kahdessa artikkelissa.

LUVYn projektipäällikkö Anu Suonpää-Espinola kirjoittaa, miten Siuntionjoella pyritään hillitsemään kuormitusta ja parantamaan vesistön tilaa: Siuntionjoella kuormitus kuriin valuma-aluelähtöisesti (s. 21).

Valuma-aluelähtöisyys vaatii monien osa-alueiden huomioimista ja eri toimijoiden mukaan saamista. Valmista ei tule hetkessä: Siuntionjoen vesistön tilan parantaminen vaatii määrätietoista ja suunnitelmallista kunnostustyötä vuosikymmenten ajan.

”Valuma-alueilla tehtävä työ on ensisijaisen tärkeää, jotta vesistöjen tila paranee rannikkoa myöten.”

LUVYn hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä ja Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen kirjoittavat runsaasti kiinnostusta herättäneestä virtavesikunnostuskurssista: Virtavesikunnostuskurssin suosio yllätti – tiedolle ja kokemustenvaihdolle tarvetta (s. 42).

Suomessa virtavesikunnostuksilla on pitkät perinteet ja kokemuksia sekä tutkimustietoa on kertynyt runsaasti. Tiedon jakamiseksi käynnistettiin syksyllä 2020 Virtavesikunnostuskurssi, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta virtavesiluonnosta ja virtavesikunnostuksista sekä parantaa kunnostajien valmiuksia toteuttaa tuloksellista, tutkimustietoa hyödyntävää virtavesikunnostustyötä.

Tiedolle on tarvetta, sillä kunnostuksia tehdään yhä enemmän purovesistöissä.

”Samalla vastuu kunnostusten toteutuksesta on siirtynyt valtiolta paikallisille toimijoille.”

Virtavesikunnostuskurssin webinaarit ja materiaalit >>

Vesitalous-lehti: