Valitse sivu

Jätevesijärjestelmien huollon tai kunnostuksen suunnittelu kannattaa aloittaa jo keväällä. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Pitkään jatkunut yhteistyö haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta Länsi-Uudenmaan kuntien ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) välillä jatkuu myös vuonna 2023. Hajajätevesineuvojat vastaavat tänäkin vuonna neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin edellisten vuosien tapaan. Vuonna 2022 LUVYn koordinoima hajajätevesineuvonta tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään 32 kiinteistöä. Neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin tuli yhteensä 77 yhteydenottoa, selviää toiminnan vasta julkaistusta vuoden 2022 loppuraportista. Hanke järjesti kaksi hajavesiaiheista tapahtumaa ja oli mukana neuvontapisteellä neljässä tapahtumassa.

Neuvontakäyntiä tarjottiin 186 kiinteistölle. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti, ja lähtökohtaisesti käynnin ottivat vastaan henkilöt, jotka olivat kiinnostuneita haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Yhteensä saatiin 122 neuvontakontaktia ja neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin tuli 77 yhteydenottoa. Kaikkiaan haja-asutuksen jätevesineuvontakäyntejä on vuosina 2009–2023 tarjottu noin 12 800 kiinteistölle ja käynti on toteutunut reilulla 8 400 kiinteistöllä. Neuvonta-alueet, kiinteistöt ja kohdemäärät ovat vuosittain vaihdelleet, mutta jätevesijärjestelmien uudistamistarve on ollut samansuuntaista. Kolmasosalla kartoitetuista kohteista jätevesien käsittely on ollut riittämätöntä.

Kiinteistökohtaiset kartoitus- ja neuvontakäynnit jatkuvat vuonna 2023 Kirkkonummen kunnan kanssa myöhemmin valittavilla alueilla kunnan suuremman panostuksen ansiosta. Myös muissa kunnissa jätevesineuvojat tekevät kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä asukkaiden pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan. Käynnillä katsotaan läpi yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvotaan järjestelmän parantamisessa ja huoltamisessa. Jätevesineuvojat tulevat olemaan vahvasti mukana Länsi-Uudenmaan kuntien kesätapahtumissa ja neuvojat tavoittaa neuvontapuhelimesta 045 7750 7725 ja sähköpostitse hajavesineuvonta@luvy.fi. Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan.

Hankkeen loppuraportti >>

Lisätietoja:

Niina Hätinen
ympäristöasiantuntija
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.