Valitse sivu

Talkoolaiset siivosivat Lamminojasta roskia ja palauttivat sinne aiemmin poistettua kiviainesta.

Kirkkonummella sijaitsevan Lamminojan puron kunnostus tuli vuoden 2021 osalta päätökseen talkoovoimin osana Veikkolan vesistökunnostus -hanketta. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Lamminoja laskee Lamminjärvestä Kalljärveen ja on osa mereen laskevaa Mankinjoen vesistöä. Tavoite oli ennallistaa purouoma lähemmäs luonnontilaa ja poistaa nousuesteitä. Näin vesieliöt pääsevät taas helpommin liikkumaan Kalljärvestä Lamminjärveen. Puron kokonaispituus on 750 metriä, pudotuskorkeus 5,8 metriä ja keskivirtaama hieman yli 100 l/s.

Alueella on ollut myllytoimintaa jo 1800-luvulla ja myöhemmin 1960-luvulla myös kalanviljelyä. Alueella on kaksi patoa, joista ylempää on käytetty sekä myllytoimintaan että myöhemmin kalanviljelylaitoksen tarpeisiin. Molemmat padot vaikeuttivat vesieliöiden liikkumista järvien välillä tai estivät sen kokonaan. Puroa on myös perattu ja suoristettu lähes koko matkalta.

Lamminojan kunnostus alkoi betonipadon osittaisella purkamisella ja ylemmän lohkokivipadon betonirakenteiden avartamisella.

Molempien patojen ahtaat luukut tukkeutuivat helposti muodostaen lähes täydelliset vaellusesteet. Nyt toteutettujen kunnostusten myötä Lamminojan purokäytävän ekologinen yhteys Veikkolan keskustan läpi on avoin myös vedessä kulkevalle eliöstölle”, sanoo kunnostuksesta vastannut LUVYn projektityöntekijä Joonas Tammivuori.

Kunnostusta jatkettiin talkoovoimin paikoissa, joihin ei koneella päästy. Talkoissa purouomaan palautettiin soraa, kiviä, ja puuta, sekä siivottiin uomaa roskista. Kunnostuksilla saatiin aikaan uoman luontaisen kaltaista mutkittelua sekä syvyys- ja leveysvaihtelua. Toteutetut kunnostukset käsittivät vain osan Lamminojan purouomasta ja erityisesti käsipelissä talkootyönä tehtäville kunnostuksille on tarvetta puron ylä- ja alaosilla myös tulevina vuosina.

Veikkolan vesistöhanke käynnistyi vuonna 2018 tavoitteena Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven kunnostaminen hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä. Hanketta rahoittavat Kirkkonummen kunta ja Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648