Valitse sivu

Asianmukainen jätevesienkäsittely vaikuttaa positiivisesti mm. lähiympäristön ja -vesistön tilaan.

Avoin ja maksuton yleisötilaisuus Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 27.4. klo 16–19.

Tilaisuudessa kerrotaan haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä. Lisäksi kerrotaan talousvesikaivoista, mitä käyttäjän tulisi tietää vedenlaadusta ja miksi se tulisi tutkia. Neuvontapiste avautuu klo 16 ja sulkeutuu klo 17:30 esitysten alkaessa. Neuvontapisteeltä voit tulla kysymään kiinteistökohtaisia neuvoja jätevesilainsäädännöstä sekä yleisiä neuvoja koskien jätevesijärjestelmiä ja kaivoveden laatua. Neuvontapisteellä opastetaan myös sopivan kaivoveden tutkimuspaketin valinnassa ja kerrotaan niiden sisällöistä. Tilaisuus järjestetään koronarajoitukset huomioiden. Osallistujille tarjoamme sämpylät ja kahvit.

Jätevesien asianmukainen käsittely koskee kaikkia jätevettä tuottavia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Jätevesiä ei tarvitse puhdistaa, mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäistä, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia vähäisiä jätevesimääriä syntyy usein esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita. Jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä lainsäädännön puhdistusvaatimuksia tulee uusia tai kunnostaa. Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan lainsäädännön peruspuhdistustasoa 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla uusiminen tulee tehdä viimeistään kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Hyvin puhdistettu jätevesi ei likaa asuinympäristöä, kaivovettä tai lähivesiä. Jätevesijärjestelmän huolto ja sen kunnon tarkkailu on hyvä tehdä keväisin ja syksyisin osana kiinteistön vuosittaisia huoltotoimia. Tämä koskee myös talousvesikaivoa, jonka kunto tulisi tarkistaa vuosittain. Rikkoutunut kaivo voidaan usein huoltaa ja puhdistaa niin, että kaivon käyttöä voidaan jatkaa. Huoltamisen lisäksi kaivoveden laatu olisi syytä tutkia kolmen vuoden välein. Vedessä voi olla haitallisia aineita, vaikka vesi olisi kirkasta ja hyvän makuista. Osa kaivoveden laatuongelmista on luontaista alkuperää ja osa ihmistoiminnan vaikutusta. 

Esitykset alkavat klo 17:30. Haja-asutuksen jätevesien lainsäädännöstä kertoo hankekoordinaattori Virve Ståhl LUVYsta ja kaivovedestä Kaisa Korteniemi LUVYLabista.

Tapahtuma järjestetään Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen sekä LUVYLab-laboratorion yhteistilaisuutena.

Mitä? Kerromme kaivoveden laadusta ja sen tutkimisesta. Lisäksi käymme läpi jätevesien käsittelyä haja-asutus alueella. Tilaisuus järjestetään koronarajoitukset huomioiden.
Missä? Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa (os. Karstuntie 3, 01800 Lohja) ja Teams-etäyhteys
Milloin? Keskiviikkona 27.4.2022 klo 16–19 (esitykset klo 17:30)
Kenelle? Kaikille aiheesta kiinnostuneille, tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan:

Lisätietoja:

Kirsi Mansilla
projektityöntekijä, neuvoja
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.