Valitse sivu

Talvinen Mustionjoki odottaa kevään saapumista. (LUVY / Henna Björqkvist)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Raaseporin kaupunki kutsuvat yhdessä kaikki Mustionjoen alueen maa- ja vesialueiden omistajat, alueen maanviljelijät, sekä muut aiheesta kiinnostuneet Mustionjoen kalailtaan. Tilaisuus on jatkoa 31.10.2023 pidetylle kalaillalle, missä keskusteltiin ja etsittiin vastauksia siihen, miten kalat vaikuttavat mm. Maatalouteen ja peltoviljelyyn. Tilaisuudessa selvisi muun muassa, että kalojen esiintyminen purossa tai joessa ei itsessään estä esimerkiksi maatalousojien kunnossapitoa, vaan kyse on luontoarvojen huomioimisesta ympäristöä kuormittavissa hankkeissa (esimerkiksi peruskuivatushanke) tapauskohtaisesti.  

Maaliskuun kalaillassa kerrotaan tilannekatsaukset Mustionjoen Peltokosken ja Mustionkosken kalatiesuunnitelmista, sekä tuoreimmat tulokset jo rakennettujen Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden toimivuuden seurannasta ja alasvaellustutkimuksen tuloksista. Mustionjoen lohikalakantojen vahvistamiseksi ja raakun elinympäristön tilan parantamiseksi Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövisiossa on esitetty tukitoimenpiteenä myös lohikalojen palautusistutuksia. Tilaisuudessa käydään läpi kalaistutusten suunnitelmia ja lupatarpeita Mustionjoessa ja sen sivupuroissa sekä kerrotaan vesialueen omistajan mahdollisuuksista vaikuttaa kalaistutuksiin ja kalastukseen.  

Missä: Västra Nylands Folkhögskola, Pumppulahti 3, 10300 Karjaa 
Milloin: ti 20.3.2024 klo 18:00–20:00 (kahvitarjoilu jo klo 17:30 alkaen) 
Kenelle: Mustionjoen ja sen sivupurojen vesi- ja maa-alueiden omistajille, alueen maanviljelijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan >>

Tilaisuudessa läsnä Raaseporin kaupungin ja LUVYn Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövision edustajia ja asiantuntijoita.  

Tilaisuus toteutetaan mahdollisimman kaksikielisesti: Esittelijät puhuvat omaa äidinkieltään ja kirjalliset esitysmateriaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Tilaisuuden loppukeskustelu suoritetaan suomeksi, mutta kysymykset ja vastauksien keskeisin sisältö tulkataan yleisölle ruotsiksi paikan päällä. 

Tapahtumatilaan mahtuu noin 80 henkilöä – ilmoittauduthan ennakkoon, viimeistään su 17.3. Tapahtumassa on myös pullakahvitarjoilu. 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan  Mustionjoesta ja sen sivupuroista, kalateistä, kaloista ja istutuksista. 

Lisätietoja:  

Annika Söderholm-Emas
aluekoordinaattori
hankekoordinaattori
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

MUSKALAT-hanketta rahoittavat Lohikalat Karjaanjokeen -vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). Lisäksi hanketta rahoittaa Tammisaari-Pohjan kalatalousalue. Hankkeen kokonaiskustannus on 172 714 €. Hanke saa rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta 50 % toteutuneista kuluista.

Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio: Karjaanjoen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, raakkujen ja lohikalojen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.