Valitse sivu

EXO-vedenlaatumittari. (LUVY / Erkka Laitinen)

Miten lämpöaalto vaikuttaa jokiveden lämpötilaan? Millä tavoin vedenlaatu vaihtelee eri vuodenaikoina? Samentaako rankkasade jokiveden? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) hankkeissa vedenlaatua seurataan vuonna 2022 kaikkiaan neljässä virtaavan veden mittauspisteessä, joista kolme sijaitsee suurissa jokiuomissa ja yksi pienemmässä maatalousuomassa. Maatalousuomassa sekä suurista uomista Olkkalanjoessa jatkuvatoiminen mittaus on ollut käynnissä läpi talven, ja kevään tultua mittaus on käynnistynyt myös Vanjoessa ja Siuntionjoessa.

Hiidenveden kunnostus 2020‒2022 -hanke kerää Vanjoessa ja Olkkalanjoessa vedenlaatutietoa kunnostussuunnittelun pohjaksi. Tavoitteena on saada entistä tarkempi kokonaiskuva Hiidenveteen tulevasta ulkoisesta kuormituksesta ja sen vaihtelusta eri vuodenaikojen sekä vuosien välillä. Maatalousuomaan asennettu laitteisto taas on valjastettu maanparannusainepilotin seurantaan: mittauksella saadaan vedenlaatutietoa ennen ja jälkeen peltojen käsittelyn, jotta toimenpiteen vaikuttavuutta voidaan arvioida.

Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke puolestaan kerää Siuntionjoen alaosassa jatkuvatoimisen mittauksen avulla tietoa Pikkalanlahden kuormituksesta, joka tulee yläpuoliselta valuma-alueelta. Vedenlaadusta saadun datan perusteella on nähtävissä, että Siuntionjoen alaosassa virtaava vesi on peräisin hyvin rehevistä järvistä ja niiden valuma-alueilta. Saatuja tietoja voidaan käyttää hyväksi yläpuoliseen valuma-alueeseen kohdistuvien kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa sekä jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Jatkuvatoiminen mittauslaitteisto asennettuna. (LUVY / Erkka Laitinen)

Jatkuvatoimisen mittaamisen avulla on mahdollista havaita nopeita vedenlaadussa tapahtuvia muutoksia sekä kuormitushuippuja. Menetelmä mahdollistaa myös pitkän aikavälin trendien seuraamisen, jolloin on mahdollista seurata yläpuolisella valuma-alueella tehtyjen vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia.

Jatkuvatoimiset mittauslaitteistot tallentavat vedenlaatutietoja puolen tunnin välein ja dataa pääsee tarkastelemaan Vesientila-sivustolla:

Lisätietoja:

Jussi Vesterinen
vesistö- ja kala-asiantuntija
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

Anu Suonpää-Espinola
vesistöasiantuntija
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Erkka Laitinen
projektityöntekijä
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.