Valitse sivu

Jätevesijärjestelmän huolto on osa kiinteistön ylläpitoa.

Jätevesijärjestelmän huolto on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, joka kannattaa ottaa säännöllisesti tehtäväksi toimenpiteeksi ympäri vuoden. Kesän jälkeen, ennen lumipeitteen tuloa on hyvä huoltaa ja tarkistaa jätevesijärjestelmän kunto ja toimivuus.

Jätevesijärjestelmän asianmukainen huolto varmistaa lähiympäristön suojelun ja estää hajuhaittojen sekä jätevesijärjestelmän toimintahäiriöiden syntymisen. Alla on vinkkejä jätevesijärjestelmän hyvän kunnon ylläpitämiseen:

  1. Säännöllinen tarkastus: Tarkista säännöllisesti jätevesijärjestelmän eri osat kuten säiliöt, kannet, putket ja saostuskemikaalin riittävyys. Kenttien osalta tarkista myös, että tuuletusputket ovat tyhjät vedestä ja yltävät lumenpinnan yläpuolelle. Laitepuhdistamoissa tarkkailtavia kohteita ovat mm. sähkölaitteet ja pumput, saostuskemikaalin riittävyys sekä purkupaikan avoimuus/toimivuus.
  2. Käyttöohjeiden noudattaminen: Noudata laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeita. Vältä laittamasta järjestelmään mitään, mikä voisi tukkia putkia tai aiheuttaa vaurioita, kuten liuottamattomia rasvoja. Ohjeita noudattamalla varmistat järjestelmälle hyvät edellytykset toimia ja järjestelmän käyttöikä säilyy mahdollisimman pitkänä.
  3. Tyhjennykset: Lietteen kertymistä kaivoihin on hyvä seurata kaikkina vuodenaikoina, myös talvella. Saostuskaivot joko esikäsittelynä tai sellaisenaan tulee huoltaa tyhjennyksen muodossa, jotta kiinteää ainesta ei pääse kulkeutumaan maaperään. Myös useissa laitepuhdistamomalleissa on lietteen tyhjennys tehtävä tarvittaessa. Lisäksi myös mökkien pienemmille jätevesijärjestelmille, kuten imeytyskaivoille tai vähäisten pesuvesien saostuskaivoille, suositellaan kunnon tarkastamista vuosittain sekä tarvittaessa lietteen puhdistamista.

Jätevesiopas-sivustolta löydät käyttö- ja huolto-ohjeita yleisimmille jätevesijärjestelmille. Jos olet epävarma oman kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuudesta, kannattaa järjestelmän kunto ja toimivuus tarkistaa yhdessä jätevesineuvojan kanssa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) hajavesihankkeen neuvojat vastaavat neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin: neuvontapuhelin 045 7750 7725 (tiistai ja keskiviikko klo 9–15) ja sähköposti hajavesineuvonta@luvy.fi.

Lisätietoja:

Kirsi Mansilla
projektityöntekijä, neuvoja
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.