Valitse sivu

Jätevesijärjestelmän uusiminen alkaa jätevesisuunnitelman teettämisellä. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Alueilla, joilla asutuksesta muodostuvia jätevesiä ei voi johtaa jätevesiviemäriin, on jätevesien asianmukainen käsittely kiinteistönomistajan vastuulla. Jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä muodostu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kunnossa olevalla jätevesijärjestelmällä vähennetään huomattavasti kuormitusta aiheuttavien ravinteiden päätymistä lähiympäristöön ja -vesistöihin.

Haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö on muuttunut useaan otteeseen vuoden 2004 jälkeen. Tietoa nykyisestä lainsäädännöstä ja sen vaatimuksista jätevesien käsittelyn osalta löytyy Vesientila-sivustolta. Järjestelmän tulee kyetä normaalikäytössä poistamaan 80 % käsittelemättömän jäteveden orgaanisesta aineesta, 70 % fosforista ja 30 % typestä. Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksissään tiukentaa puhdistusvaatimuksia ja asettaa rajoituksia järjestelmille herkillä alueilla. Ympäristönsuojelumääräyksissä on myös suojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa.

Milloin järjestelmä uusitaan?

Järjestelmä tulisi uusia välittömästi herkillä alueilla eli pohjavesi- ja ranta-alueilla. Kiinteistö on ranta-alueella mikäli sen jätevettä muodostava rakennus tai rakennukset sijaitsevat enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella. Muilla kuin herkillä alueilla sijaitsevilla, ennen vuotta 2004 rakennetuilla, kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee uusia luvanvarausten muutos- tai korjaustöiden yhteydessä. Kuitenkin vialliset tai rikkinäiset jätevesijärjestelmät on aina kunnostettava heti.

Miten kiinteistön omistajan tulisi edetä, jos jätevesijärjestelmä on uudistamistarpeessa:

1. Suunnittelu: Ota yhteyttä pätevään suunnittelijaan uuden jätevesijärjestelmän suunnittelua varten.

2. Toimenpidelupa: Kun jätevesijärjestelmän suunnitelma on tehty, hae kunnasta toimenpidelupa. Toimenpidelupa pitää olla myönnetty ja lainvoimainen ennen kuin jätevesijärjestelmän rakennus- tai asennustyöt alkavat. Jätevesijärjestelmän suunnitelma liitetään toimenpidelupahakemukseen.

3. Rakentaminen: Vertaile hintoja ja ota sitten yhteyttä pätevään KVV-vastaavaan työnjohtajaan sekä jätevesiurakoitsijaan. Muista dokumentoida rakennustyöt ja liitä ne osaksi jätevesisuunnitelmaa!

4. Käyttöönotto: Tallenna suunnitelma jätevesijärjestelmän selvitykseksi kotiisi ja tarkista että järjestelmälle löytyy myös käyttö- ja huolto-ohjeet.

Yleistä ja puolueetonta tietoa jäteveden käsittelyvaihtoehdoista löytyy esimerkiksi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton ylläpitämästä Jätevesioppaasta.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.