Valitse sivu

Kuva: Hiidenvesi elokuussa 2019.

Hiidenveden yhteistarkkailualueen tulokset vuodelta 2019 on julkaistu. Hiidenveden Kiihkelyksenselän syvänteen pohjalla happitilanne on aiemmin todetun paranemisen sijaan heikentynyt parin viimeisen vuoden aikana.

Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun 2019 osallistuivat Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos ja Hopeaniemi Resorts Oy perustuen jätevesipuhdistamoiden ympäristölupiin. Yhteistarkkailussa seurattiin suppean ohjelman mukaisesti vain veden laatua vuonna 2019. Vihdin ja Karkkilan ympäristönsuojelun toimialat olivat yhteistarkkailussa mukana perustuen kuntien velvoitteiseen seurata ympäristön tilaa. Vapaaehtoisesti tarkkailuun osallistuivat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Hiidenveden kunnostus -hankkeen toimesta tutkittiin veden laatua Hiidenvedellä heikommin tunnettujen selkäalueiden osalta.

Yhteistarkkailualueen vedet ovat enimmäkseen runsasravinteisia. Suurimmat pintaveden ravinnepitoisuudet Hiidenvedellä mitattiin vuonna 2019 Kirkkojärvellä ja Mustionselällä, pienimmät Kiihkelyksenselällä. Vuoden 2019 mittauksissa syvänteiden happitilanne oli ajoittain erittäin heikko Kirkkojärvellä, Mustionselällä ja Kiihkelyksenselällä. Kiihkelyksenselän syvänteen pohjalla happitilanne on aiemmin todetun paranemisen sijaan heikentynyt parin viimeisen vuoden aikana. Nummelanselällä happitilanne on pysynyt hyvänä. Hiidenvedellä bakteerimäärät olivat vähäisiä, mutta sinilevähavaintoja todettiin näytteenottojen yhteydessä eri puolilla järveä kesä-syyskuussa.

Jokivesistä Vihtijoki oli vuoden 2019 tutkimuksissa heikkolaatuisin, mutta virtaamaltaan suurempi Vanjoki tuo kuitenkin enemmän ravinnekuormitusta Hiidenveteen. Heikoimmassa tilassa olevien Kirkkojärven ja Mustionselän veden laatuun vaikuttaa ennen kaikkea Vihtijoki. ”Sateiset ja leudot talvet lisäävät entisestään ulkoisen kuormituksen määrää Hiidenvedessä”, toteaa vesistöasiantuntija Tiina Asp.  Suurimman ulkoisen ravinnekuormituksen Hiidenveteen tuottaa maa- ja metsätalouden hajakuormitus, johon verrattuna pistekuormituksen osuus on vähäistä.

Pistekuormituksen vaikutuksia oli vuoden 2019 seurannan perusteella nähtävissä paikallisesti: Vanjoen veden laatu heikkeni ajoittain Karkkilan puhdistamon alapuolella, jossa ilmeni syksyllä puhdistamon purkuveteen viittaavaa bakteeripitoisuuksien kasvua. Vihdin kirkonkylän puhdistamon vaikutukset hukkuivat pääosin Vihtijoen tuomaan hajakuormitukseen, ainoastaan talven vedenlaatutuloksissa todettiin jonkin verran puhdistamoon viittaavia vaikutuksia Kirkkojärven syvimmän alueen pohjalla.

Julkaisu 15/2020: Hiidenveden alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2019

Lisätietoja/Tilläggsuppgifter:

Tiina Asp
Vesistöasiantuntija
LUVY
tiina.asp(at)luvy.fi
04577507726