Valitse sivu

Hepari kesä 2019

Kirkkonummen Hepari-järvi on erittäin rehevä ja kärsii voimakkaista sinileväkukinnoista. Valmistuneessa kunnostussuunnitelmassa ensisijaiseksi kunnostustoimenpiteeksi ehdotetaan hoitokalastusta ja ulkoisen kuormituksen vähentämistä.

Siuntionjoen vesistöalueella laaditun Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövision tavoitteena on laatia kaikille huonokuntoisille valuma-alueen järville kunnostussuunnitelmat sekä aloittaa pitkäjänteinen kunnostustyö. Kirkkonummen Hepari-järvelle laadittiin ensimmäinen alueen kunnostussuunnitelma. Hepari on kärsinyt vuosikymmeniä kesäisin sinileväkukinnoista. Järvi on matala ja savimaiden ympäröimä, pieni, Siuntionjoen vesistöalueen latvajärvi. Järvi on luontaisestikin rehevä, mutta liian suuren ulkoisen kuormituksen myötä rehevyys on vuosien kuluessa kasvanut ja ravintoketju vinoutunut. Järvi on luokiteltu huonoon ekologiseen tilaan. Järveä on jo vuosia ilmastettu ja kalastoa on poistopyydetty. Lisäksi valuma-alueelle on rakennettu kosteikkoja ja laskeutusaltaita.

Kunnostussuunnitelman laadintaa varten kaikki vanha tutkimustieto veden laadusta käytiin läpi sekä järvestä tutkittiin lisäksi kasvi- ja eläinplanktonia, pohjaeläimiä ja kalastoa. Lisäksi kunnostustoimenpiteitä kartoitettiin maastossa järven aktiivien kanssa. ”Yhteistyö innostuneiden ja aktiivisten paikalliskunnostajien kanssa on ollut hyvin antoisaa”, toteaa kunnostussuunnitelman laatija Katja Pellikka. Ensimmäisenä kunnostustoimenpiteenä Heparin pohjoisosiin on rakentumassa kosteikon laajennus ja parannus.

Tutkimustulosten perusteella järvi on vuosikymmenten aikana rehevöitynyt ja vesi on tätä nykyä erittäin ravinteikasta ja sameaa. Vesinäytetulosten perusteella järvi on voimakkaan sisäkuormitteinen. Heparin eläinplankton on pienikokoista ja siitä puuttuvat lähes täysin suurikokoiset vesikirput, jotka pystyisivät laiduntamaan leviä tehokkaasti. Kalasto on runsas ja hyvin särkikalavaltainen, joskin petokalakanta on myöskin vahva.

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on kaikkein tärkein kunnostustoimenpide. Kuormitusta voidaan vähentää pelloilla tehtävillä vesiensuojelutoimenpiteillä, haja-asutuksen jätevesien poisjohtamisella tai tehokkaammalla käsittelyllä. Sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi hoitokalastusta tulisi nykyisestä tehostaa. Pitkän viipymän omaavalle Heparille myös maltillinen kemikaalikäsittely vähentäisi huomattavasti sisäistä kuormitusta. Umpeenkasvua olisi mahdollista hillitä järven vedenpinnan nostolla, joskin rannan tuntumassa on joitakin mahdollisesti kastuvia saunarakennuksia.

Heparin lintujensuojelualueen arvoa nostaisi umpeenkasvun estäminen ja särkikalavaltaisuuden vähentäminen. Alueen linnustollista tilaa on mahdollista kohentaa myös esimerkiksi pienpetopyynnillä.

”Valmistunut suunnitelma antaa loistavasti järven kunnostustyölle suuntaviivat tuleville vuosille ja niitä tullaan ottamaan toteutukseen hankkeessa ja yhteistyössä kunnan ja paikallisaktiivien kanssa”, iloitsee Siuntionjoki-hankkeen projektipäällikkö Anu Suonpää-Espinola.

Lisätietoja:

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452