Valitse sivu

LUVYn vesistökunnostusten suunnittelutiimi

Esittelyssä LUVYn vesistökunnostusten suunnittelutiimi – apunasi veden laadun ja vesieliöstön elinalueiden asioissa

Tutustu LUVYn vesistökunnostusten suunnittelutiimiin, jonka muodostaa rautainen tutkimus- ja hankeosaajien joukko: Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen ja Maria Kihlström. Yhdistys toteuttaa laajamittaista kunnostussuunnittelua ja -toimenpiteiden toteutusta vesistöissä ja valuma-alueilla vuosikymmenten kokemuksella. Vesistökunnostustyön aloittaminen edellyttää riittäviä taustaselvityksiä ja kunnostuksen asiantuntevaa suunnittelua, jotta kunnostustyössä voidaan onnistua eli parantaa kohdevesistön tilaa. Asiantuntijatiimimme on myös mukana koordinoimassa ja asiantuntijoina useissa yhdistyksen kunnostushankkeissa, joten kokemusta myös suunnittelun jalkauttamisesta toteutukseen on runsaasti.

Sisävesien ja rannikkoalueen kunnostusten suunnittelussa hyödynnämme viimeisintä tutkimukseen perustuvaa tietoa pyrkien löytämään tehokkaimmat hoitokeinot veden laadun ja vesieliöstön elinalueiden parantamiseksi. Suosittelemamme ja käyttämämme menetelmät valitsemme vaikuttavuusarviointiin perustuen riippuen kohdevesistöjen hoito- ja kunnostustarpeesta ja ulkoisen ja sisäisen kuormituksen välisestä suhteesta. Pitkäjänteinen ja tehokas kunnostustyö alkaa kunnostussuunnitelman laadinnalla, jotta kunnostustyön perusta on harkittua ja kohdevesistöön sopivinta. Näitä kunnostussuunnitelmia olemme laatineet useille alueemme vesistöille. Esimerkkeinä kunnostustoimenpiteistä ovat järvien ravintoketjukunnostus, ravinteita saostavat kemialliset käsittelyt, petokalojen poikastuotantoalueiden kunnostukset, vedenpinnan nosto sekä piste- ja hajakuormituksen hallintakeinot valuma-alueella (laskeutusaltaat, kosteikot, maanparannusaineet, kaksitasouomat). Vesistöjen kunnostus on laaja kokonaisuus, jossa huomioidaan seisovien vesien lisäksi virtavedet ja valuma-alueet. Tiimimme toimiikin tiiviissä yhteistyössä yhdistyksemme valuma-alue- ja virtavesitiimien kanssa, jotka esitellään omina kokonaisuuksinaan.

Vesistökunnostuksen suunnittelutiimimme on monipuolinen ja laaja-alainen asiantuntijajoukko, joka kehittää ja päivittää osaamistaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta.

Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen:

https://luvy.fi/henkilosto/katja-pellikka-fi/

Anu Suonpää-Espinola fi

Jussi Vesterinen fi

Erkka Laitinen fi

Maria Kihlström fi

Onko jätevesijärjestelmäsi kunnossa? Länsi-Uudellamaalla alkaa tehostettu valvonta  

Onko jätevesijärjestelmäsi kunnossa? Länsi-Uudellamaalla alkaa tehostettu valvonta  

Länsi-Uudenmaan kunnat aloittavat tänä kesänä tehostetun jätevesivalvonnan. Valvonta tullaan toteuttamaan joko valvontakäyntien muodossa tai keräämällä asukkailta jätevesiselvityksiä tarkistettavaksi.  Järjestelmällistä valvontaa on jo aloitettu läntisellä Uudellamaalla Vihdissä.  Muissa kunnissa valvontaa on tehty lähinnä ilmoitusten perusteella. Huolehtimalla jätevesin asianmukaisesti käsittelystä, huolehditaan myös lähivesistöistä. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien valvonta kuuluu kuntien vastuulle. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet