Valitse sivu

Neuvontapiste Kirkkonummipäivillä elokuussa 2023. (LUVY / Jussi Vesterinen) 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) jätevesineuvojat kiersivät neuvontapisteellä Länsi-Uudenmaan kuntien tapahtumissa ja markkinoilla koko vuoden ajan. Neuvontapisteillä jaettiin tietoa jätevesijärjestelmien uudistamisesta ja lainsäädännöstä. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta jätevesien ympäristövaikutuksista sekä kannustaa uudistamaan vanhoja jätevesijärjestelmiä. 

Hajavesihankkeen neuvontapisteet olivat läsnä lukuisissa Länsi-Uudenmaan kuntien järjestämissä tapahtumissa. Neuvontapisteillä tarjottiin asukkaille mahdollisuus tulla keskustelemaan jätevesiasiantuntijoiden kanssa, jaettiin esitteitä ja kerrottiin kuntien ympäristönsuojelu- ja lainsäädännön määräyksistä. “Edelleen kiinteistönomistajilla on paljon epäselvyyksiä siitä mistä uudistamisprosessi tulisi aloittaa”, kertoo hajavesihankkeen jätevesineuvoja Kirsi Mansilla

Miten kiinteistön omistajan sitten tulisi edetä, jos jätevesijärjestelmä on uudistamistarpeessa? “Ensimmäisenä kannattaa olla yhteydessä pätevään suunnittelijaan uuden jätevesijärjestelmän suunnittelua varten”, neuvoo Mansilla. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Monissa kunnissa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä, joka helpottaa lupien hakemista ja käsittelyä. Toimenpidelupa pitää olla myönnetty ja lainvoimainen ennen jätevesijärjestelmän rakentamista. Kun lupa on saatu, hankitaan urakoitsija ja KVV-vastaava työnjohtaja, jotka toteuttavat jätevesijärjestelmän uusimisen. Rakentaminen on hyvä dokumentoida valokuvin ja liittää ne osaksi jätevesisuunnitelmaa. Rakentamisen jälkeen jätevesijärjestelmä otetaan käyttöön ja siitä huolehditaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. 

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhat kertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan. 

Lisätietoja:  

21.–22.12.:

Niina Hätinen
ympäristöasiantuntija
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

27.–29.12.:

Kirsi Mansilla
projektityöntekijä, neuvoja
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.