Valitse sivu

Jätevesineuvoja kiertää Kirkkonummella kesäkuusta elokuuhun.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima haja-asutuksen jätevesineuvontahanke tarjoaa tänä kesänä kiinteistökohtaista neuvontaa Kirkkonummella. Kaikille Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueiden asukkaille ja mökkiläisille tarjotaan puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan järjestetään neuvontapisteitä kesätapahtumissa.

Kesän 2022 aikana on tavoitteena tarjota maksuton kartoitus- ja neuvontakäynti noin 250 kiinteistölle Saarlammin, Haapapuron ja Strömsbyn ranta-alueella Kirkkonummella. Tämän mahdollistaa Kirkkonummen osoittama merkittävä rahoitus haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeeseen. Neuvonta-alueet on valittu yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa ja pilaantumisen kannalta herkät ranta-alueet on huomioitu neuvontakäyntialueita suunniteltaessa. Neuvonnat aloitetaan kesäkuun alussa ja niitä jatketaan aina elokuun loppuun saakka.

Valittujen alueiden kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jossa tarjotaan neuvontaa. Neuvonnassa katsotaan yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi.

”Jätevesineuvontaa tehdään, kuten aiempina vuosina, huomioiden vallitseva korona-tilanne”, kertoo hajavesihankkeen neuvoja Kirsi Mansilla. ”Neuvonta toteutetaan kiinteistöllä vain ulkotiloissa suojausta ja suojaetäisyyttä noudattaen. Vaihtoehtona kiinteistökohtaiselle neuvonnalle on etäneuvonta videopuhelun tai tavallisen puhelun kautta.”

Hajajätevesihankkeen neuvojat ovat tehneet jätevesijärjestelmistä ja hajajätevesien käsittelystä neuvontavideoita, jotka ovat vapaasti katsottavissa LUVYn YouTube-kanavalta.

Jätevesijärjestelmät tarvitsevat huoltoa ja tarkkailua ja kevät on hyvää aikaa tarkistaa järjestelmän kunto ja toimivuus. Yleisimmät järjestelmät ja tietoa niiden huollosta löytyy videosta Umpisäiliö, sakokaivot ja imeytyskenttä. Videot ovat suomeksi puhuttuja ja  tekstitetty ruotsiksi.

Koko Länsi-Uudellamaalla kiinteistönomistajien on mahdollisuus hyödyntää hankkeen puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Jos olet epävarma oman kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuudesta, kannattaa järjestelmän kunto ja toimivuus tarkistaa yhdessä jätevesineuvojan kanssa. Hajavesihankkeen neuvojat vastaavat neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin: Neuvontapuhelin 045 7750 7725 (tiistai ja keskiviikko 9–15) ja sähköposti hajavesineuvonta@luvy.fi.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.