Valitse sivu

Kuva: Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava, ettei jätevesistä aiheudu ympäristölle haittaa.

Alueen asukkaat ja mökkiläiset voivat jatkossakin kääntyä neuvojan puoleen haja-asutuksen jätevesiä koskevissa kysymyksissä. Parhaiten neuvojat tavoittaa puhelimella tai sähköpostilla. 

Pitkään jatkunut yhteistyö haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta Länsi-Uudenmaan kuntien ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n välillä jatkuu myös vuonna 2021. Neuvonnan painopiste on siirtynyt kiinteistöillä tehtävistä kartoitus- ja neuvontakäynneistä yleisneuvontaa. Yleisneuvonnassa jätevesikysymyksiin annetaan vastauksia puhelimitse sekä sähköpostilla ja mahdollisuuksien mukaan erilaisissa tapahtumissa ja jätevesi-illoissa. Hajajätevesihankkeen neuvojat tavoittaa parhaiten uudesta neuvontapuhelimesta 045 7750 7725 ja sähköpostilla hajavesineuvonta@luvy.fi. Harkinnan mukaan neuvojilla on mahdollisuus tehdä myös kiinteistökohtaisia jätevesineuvontakäyntejä. Käynnillä katsotaan läpi yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvotaan järjestelmän parantamisessa ja huoltamisessa.

Hajajätevesi-videoita Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Youtube-kanavalla

Hajajätevesihankkeen neuvojat ovat tehneet jätevesijärjestelmistä ja hajajätevesien käsittelystä neuvontavideoita, jotka ovat vapaasti katsottavissa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Youtube-kanavalta. Videot on tarkoitettu kaikille hajajätevesiasioista kiinnostuneille. Videot ovat suomeksi puhuttuja ja myös tekstitetty ruotsiksi. Videoissa tutustutaan yleisimpiin jätevesijärjestelmiin, talousvesikaivoon, jätevesijärjestelmien huoltoon sekä uudistamisen vaatimuksiin. Vähäisten jätevesimäärien kohteesta on myös tehty oma video, joka antaa tärkeää tietoa mökkiläisille pienten pesuvesimäärien käsittelystä ja kuivakäymälästä.  ”Videot ovat helppo ja nopea tapa tutustua erilaisiin haja-asutuksen jätevesien käsittelyratkaisuihin silloin kuin itsellä on siihen tarve tai sopiva hetki aikaa”, Virve Ståhl kertoo.

Alueellista hajajätevesitietoa on saatavilla myös uusitulla Vesientila-verkkosivulla vesistökunnostuksen alla. Haja-asutuksen jätevesiä käsittelevällä sivulla on esitetty aikaisempien vuosien kartoituksien tuloksia informatiivisella kartalla, ja täältä löytyy myös neuvonnan materiaaleja sekä hyödyllisiä linkkejä.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhat kertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan. Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa haja-asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta.

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993