Valitse sivu

Kuva: Jätevesien asianmukainen käsittely on erityisen tärkeää herkillä alueilla, kuten rannoilla.

LINKKI 2018 -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Kenttäkaudella 2018 LINKKI-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 742 kiinteistöä ja 967 henkilöä liittyen haja-asutusalueiden jätevesiin.

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tarjottiin 18:lle hankkeen yhteistyökuntien kanssa valitulle herkälle alueelle, kuten pohjavesi- ja ranta-alueelle. Lainsäädännön muutosten johdosta neuvonnan painopiste oli yhä enemmän näillä alueilla. Monet neuvontatilanteet lähtivät sen selvittämisestä, sijaitseeko kiinteistö herkällä alueella ja koskeeko sitä siirtymäajan voimassaolon lisäksi mahdollisesti joku kunnan tiukempi määräys. Asukkaat suhtautuivat käynteihin edellisvuosien tapaan myönteisesti ja saatu palaute oli pääasiassa positiivista. Jätevesineuvojat osallistuivat myös paikallisiin tori- ja kylätapahtumiin, jossa neuvontaa jaettiin ihmisille ilman ajanvarausta.

Käyntien toteutuksen lisäksi ja sitä tukien LINKKI2018-hankkeessa panostettiin sähköiseen tiedonhallintaan. Neuvojilla oli kenttäkaudella käytössään sähköinen tiedonkeruulomake, josta tiedot saatiin tallennettua suoraan kentältä tietokantaan ja ne olivat heti nähtäville paikkatieto-ohjelmassa. Sähköinen tiedonkeruu säästi aikaa verrattuna aikaisempaan tietojen tallennukseen ja kartoitustiedot olivat nopeasti saatavilla tarkastusta ja raportointia varten. Lisäksi hankkeessa kehitettiin kuntien rajapinta-aineisto, jonka kautta kartoitustiedot on jaettu kuntiin paikkatietoaineistona.

Vuonna 2018 tilanne haja-asutuksen jätevesien käsittelyn alalla oli edelleen vilkastumassa vuoden 2017 tapaan. ”Tuntuu, että asukkaat olivat sisäistäneet lainsäädännön muutokset ja sen että siirtymäajan loppu häämöttää ranta- ja pohjavesialueilla. Neuvontapuheluita tuli aiempaa enemmän ja asukkaiden kysymykset olivat usein hyvin spesifejä ja niistä huomasi että asiaa oli jo ajateltu paljonkin”, kommentoi hankekoordinaattori Virve Ståhl. Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on saanut Länsi-Uudellamaalla yli 7 500 kiinteistöä vuosina 2009–2018, mutta arviolta noin 28 000 kiinteistöä on vielä vailla tarjottua neuvontaa. LINKKI-hankkeen työ on jatkunut vuonna 2019, jolloin tavoitteena on toteuttaa kartoitus- ja neuvontakäynti 650 kiinteistölle. Käyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen tulokset kootaan ja raportoidaan.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja lisätietoa hankkeesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi

Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta www.luvy.fi/julkaisut.

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993