Valitse sivu

Jätevesijärjestelmien huollon tai kunnostuksen suunnittelu kannattaa aloittaa jo keväällä.

Hajavesihankkeen jätevesineuvojat vastaavat tänäkin vuonna neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin edellisten vuosien tapaan. Vuonna 2021 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima Hajajätevesihanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään 56 kiinteistöä. Neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin tuli yhteensä 143 yhteydenottoa, selviää hankkeen vasta julkaistusta vuoden 2021 loppuraportista.

Hajavesi-hanke tavoitti vuonna 2021 kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 60 kohdetta, 56 kiinteistöllä. Neuvontakäyntiä tarjottiin 267 kiinteistölle. Koronapandemian jatkuminen vaikutti käyntien tarjoamistapaan sekä todennäköisesti halukkuuteen ottaa neuvontaa vastaan, mikä alensi huomattavasti käyntien toteumaa. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti, ja lähtökohtaisesti käynnin ottivat vastaan henkilöt, jotka olivat kiinnostuneita haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Yhteensä hankkeessa saatiin 152 neuvontakontaktia, neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin tuli 143 yhteydenottoa. Jätevesineuvojat tavoittaa neuvontapuhelimesta numerosta 045 7750 7725 ja sähköpostitse osoitteesta hajavesineuvonta@luvy.fi.

”Nyt keväällä on hyvä aika aloittaa jätevesijärjestelmän huollon tai kunnostuksen suunnittelu ja kesällä tehdä tarvittavat toimenpiteet. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä jätevesineuvojiimme, jos jokin asia mietityttää”, sanoo LUVYn hankekoordinaattori Virve Ståhl.

Kirkkonummella kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit jatkuvat kunnan kanssa myöhemmin valittavilla alueilla kunnan suuremman panostuksen ansiosta. Myös muissa kunnissa jätevesineuvojat tekevät kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä asukkaiden pyynnöstä mahdollisuuksien mukaan. Käynnillä katsotaan läpi yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvotaan järjestelmän parantamisessa ja huoltamisessa. Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.