Valitse sivu

Poikkipuoliaisen syysnuottausta (Satu Mali) 

Vihdin Enäjärvellä jatkuvan tehokalastushankkeen hoitokalastuksia laajennetaan alapuolisille järville, Poikkipuoliaiselle, Tervalammelle ja Huhmarjärvelle (PoTeHu). Tarkoituksena on päästä särkikalojen poistossa kunkin järven kunnostussuunnitelmassa laskettuun tavoitteeseen vuositasolla ja vähentää merkittävästi kalaston aiheuttamaa järven sisäistä kuormitusta. 

“Kunnostussuunnitelmassa suositellaan PoTeHu-järvien hoitokalastusta nimenomaan koordinoidusti ja on hienoa, että pääsemme tämän Enäjärven tehokalastushankkeen puitteissa tätä vielä toteuttamaan”, iloitsee hankkeen koordinaattori, vesistö- ja kala-asiantuntija Maj Rasilainen

Särkikalojen poiston tavoitetasot on laskettu PoTeHu-järville vuonna 2021 laaditussa yhteisessä kunnostussuunnitelmassa. 

Poistosaaliin tavoitetasot vaihtelevat hieman eri järvissä, mutta ovat vuositasolla suuruusluokkaa 150 kg/ha/järvi. Kokonaissaalistavoite on järvien pinta-alat huomioiden reilusti pienempi kuin Enäjärvellä, 4 600 – 20 000 kg/järvi/v.  

“Siuntionjoen latvajärvien samanaikainen hoitokalastus on siinäkin mielessä ihanteellista, että varsinkin Enäjärveen alapuolisilta järviltä pyrkiviä kalamassoja saadaan vähennettyä. Vuosi sitten toteutettu särkikalojen seurantatutkimus antoi viitteitä, että liikettä ylävirtaa kohti tapahtuu”, toteaa hankepäällikkö Jussi Vesterinen

Poikkipuoliaisella toteutettiin jo viime vuonna kolmena päivänä nuottauksia, jossa poistosaaliiksi saatiin 8 500 kg. Tänä vuonna Poikkipuoliaisella on tarkoituksena toteuttaa useampi nuottauspäivä. Tervalammella ja Huhmarjärvellä nuottauspäiviä toteutetaan neljä molemmilla järvillä. Kalastuksia näillä järvillä tullaan jatkamaan vielä suuremmalla panoksella vuonna 2024.  

Kaikilla järvillä on myös mahdollisuus päästä talkoilemaan. Talkootyö on niin loistava mahdollisuus päästä hankkimaan kalastuselämyksiä, mutta myös helppo keino itse osallistua vesistökunnostukseen. Talkootyöllä myös katetaan osa hankkeen omarahoituksesta. Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry:n talkookalastusryhmään pääset mukaan ilmoittautumalla Lasyn talkoovastaava Mauno Haapalalle sähköpostitse mauno.haapala@live.fi tai puhelimitse numeroon 040 1695 101. Ryhmässä jaetaan tietoa kalastuspäivistä sekä talkootyön mahdollisuudesta. Tunteja on jo kertynyt kiitettävä määrä, mutta jokainen apukäsi on erittäin lämpimästi tervetullut! 

Lisätietoja:

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven tehokalastushanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Vihdin kunta, Siuntionjen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat, valuma-alueen kunnat sekä Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana oli myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.