Valitse sivu

Heinjärvi toukokuussa 2022. (LUVY / Erkka Laitinen)

Hyvät vesiensuojelun ystävät,

puhtaat vesistöt ja jylhät metsät ovat suomalaista sielunmaisemaa. Missä tilassa Pohjois-Pusulan reitin vesistöt ovat ja miten metsänhoidossa voidaan huomioida vesiensuojelu?

Pohjois-Pusulan järvet ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa, mutta osassa järvistä veden laatu on heikentynyt. Alue on mukana metsätalouden vesiensuojelua edistävässä tiedonvälityshankkeessa. Tarkoitus on lisätä metsänomistajien tietoa vesistöt huomioivista metsänhoidon menetelmistä. Uudellamaalla toimivan Huomio metsien vesienhoitoon -hankkeen toimenpiteet kohdistetaan alueille, jotka ovat herkkiä metsätalouden vaikutuksille. Pohjois-Pusulasta mukana ovat Heinjärvi, Salovesi, Saarijärvi, Kolmperse, Vähävesi, Jäljänjärvi, Saukonpää, Antiainen, Vahermanjärvi, Tarkeelanjärvi ja Heinäistenjärvi.

LUVY ja Suomen metsäkeskus järjestävät kohdealueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille maksuttoman yleisötilaisuuden Kärkölän Kylätalolla 7.6.2022 klo 17–20 (ilmoittautuminen ennakkoon, ks. lisätiedot alla). Tilaisuuden järjestelyissä huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset. Tilaisuudessa kerrotaan kohdejärvien vesien tilasta sekä metsätalouden vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta käytännön esimerkein. Tilaisuus sisältää maastokäynnin.

Pusulan järvialueen maapinta-alasta yli 90 % on metsää. Osassa alueen järvistä näkösyvyys on pienentynyt, happipitoisuus laskenut ja rehevöityminen lisääntynyt. Sallitun fosforikuormituksen kriittinen raja ylittyy Saukonpäässä ja Tarkeelanjärvessä, minkä lisäksi Heinjärven, Jäljänjärven ja Heinäistenjärven kuormitus on nykyisellään lähellä raja-arvoa. Koska metsätalous aiheuttaa järvissä ravinnekuormitusta, metsissä tehtävillä toimenpiteillä on suora vaikutus järvien tilaan.

Alueelle on laadittu vuosina 2021–2022 vesiensuojelun yleissuunnitelma, joka sisältää käytännön suosituksia toimenpiteistä vesiensuojelun edistämiseksi. Metsänomistajat ja muut toimijat voivat käyttää sitä apunaan, kun he suunnittelevat toimenpiteitä metsissään.

Tilaisuus on osa Huomio metsien vesienhoitoon -hanketta, jonka toimeenpanosta Pohjois-Pusulan järvireitin alueella vastaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Muut hankekumppanit ovat Suomen metsäkeskus, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY).

Tervetuloa kuulemaan näistä mielenkiintoisista havainnoista ja tuloksista!

Mitä? Kerromme keinoista, joilla voidaan vähentää metsätalouden vesistövaikutuksia, metsätalouden kuitenkaan tästä kärsimättä

Missä? Kärkölän Kylätalolla (os. Kärköläntie 1387, 03850 Pusula). Tilaisuus sisältää myös maastokäynnin.

Milloin? Tiistaina 7.6.2022 klo 17-20

Kenelle? Kaikille aiheesta kiinnostuneille, tilaisuus on maksuton

Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan:

Lisätietoja:

Erkka Laitinen
projektityöntekijä
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård oli vuonna 2020 alkanut Uudenmaan maakunnan alueella toimiva tiedonvälityshanke, jossa kehitettiin metsänomistajien, metsäalan toimijoiden ja vesiasiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) lisäksi hankkeessa olivat mukana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY), Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry sekä Suomen metsäkeskuksen eteläinen palvelualue. Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, minkä lisäksi sitä tuki myös Uudenmaan ELY-keskus Ympäristöministeriön rahoituksella.