Valitse sivu

Paikallinen vesiensuojeluyhdistys täydentää kunnan omaa seurantaa.

Kirkkonummella on pintavesien seurantaohjelmassa 21 järveä sekä merialueet. Ohjelmassa seurataan näytteillä järvien ja merialueiden tilaa: kuormitusta, levätilannetta ja veden laatua. Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry täydentää kunnallista seurantaa siltä osin kuin on tarpeen ja tekee tutkimusyhteistyötä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) kanssa.

Yhdistyksemme tilaa täydennyksiä kunnan analyysivalikoimaan. Meillä on vesistön latvajärvistä harvinaisen pitkät sarjat analyysejä ja niissä on tietoa vesistöjen ominaisuuksista, kertoo varapuheenjohtaja Erkki Santala Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksestä.

LUVYltä kerrotaan, että Kirkkonummella panostetaan pintavesien seurantaan merkittävästi, mutta täydentävää seurantaa myös tarvitaan. Kirkkonummi on alueena erityinen: lukuisat järvet ja suuret merialueet muodostavat laajan kokonaisuuden seurattavaa pintavesistöä. Yhteistyö LUVYn ja Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen kanssa alkoi jo 1990-luvulla ja se on jatkunut aina näihin päiviin asti. Aktiivisen vesiensuojeluyhdistyksen ei ole tarvinnut ryhtyä suurempiin toimenpiteisiin, sillä jätevedet tai maatalous ei rasita merkittävästi alueen vesistöjä.

Tavoite on, että järvemme pysyvät yhtä hyvinä tai parempina, vaikka vaikutuskeinot ovatkin rajalliset, kiteyttää Santala.

LUVYn vesistöasiantuntija Tiina Asp pitää tärkeänä, että Kirkkonummella on aktiivinen ja aatteellinen toimija, joka täydentää lakisääteisten seurantapalvelujen ulkopuolelle jääviä tarpeita ja tekee valistustyötä etenkin kiinteistöjen omistajille, joita Tampajan-Särkijärven valuma-alueella on yli 100.

Pintavesien tutkimuspalvelumme toimii siten, että sertifioitu näytteenottaja, kenttämestari ottaa näytteet vesistöstä, toimittaa ne analysoitavaksi laboratorioon Lohjalle ja vesistöasiantuntija antaa lausunnon tuloksista, kertoo Tiina.

LUVY on yhdistys, jonka jäsenet voivat pyytää myös neuvontaa vesien ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa.

Aatteellisia vesiensuojeluyhdistyksiä kiinnostaa erityisesti oman alueensa vesistöjen tila ja laatu, mahdollinen ravinnepitoisuuksien muutos sekä kuormituksen kasvu, kertoo Asp. 

Santala pitää arvossa yhteistyötä paikallisen yhdistyksen kanssa, joka tuntee alueen vesistöjä ja pystyy tarjoamaan monipuoliset tutkimuspalvelut jäsenilleen.

Yhteistyö on ollut hyvää ja on tärkeää, että kumppani on paikallinen toimija, joka tuntee vesistöt pitkältä ajalta, kertoo Santala.

Asp kertoo, että yhdistykset soittavat herkästi, jos muutoksia on havaittavissa.

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys on yksi aktiivisimmista yhdistyksistä läntisellä Uudellamaalla ja yhdistys osaa vaatia neuvontaa, kiittelee Tiina yhteistyötä. – Olemme tuottaneet vesiensuojeluoppaan, jaamme tiedotteita, järjestämme tapahtumia ja neuvontakierroksia, listaa Santala aktiivista työtä yhdistyksessä.