Valitse sivu

Enäjärvi on matala ja savimaiden ympäröimä, Siuntionjoen vesistöalueen ylin latvajärvi Vihdissä. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Enäjärven tehokalastushanke 2022–2024 sai 479 250 euron rahoituksen Ympäristöministeriöltä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 798 750 euroa. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Hankkeessa on määrä toteuttaa Enäjärven kolmivuotinen tehokalastusvaihe, jossa järvestä poistetaan ennätysmäärä särkikalaa. Tänä vuonna käynnistyneessä hankkeessa on jo tehty talvinuottauksia ja kevään rysäpyyntiä.

Enäjärvellä on hoitokalastettu pitkään, mutta nyt tavoitteena on päästä uudessa kunnostussuunnitelmassa laskettuun tavoitetasoon. Tavoite on poistaa kolmen vuoden aikana yhteensä 225 000 kg särkikalaa, mikä vastaa 1 800 kg fosforia. Se puolestaan tarkoittaa melkein kahta miljoonaa ämpärillistä levää. Tehokalastuksella voidaan vähentää merkittävästi kalaston aiheuttamaa järven sisäistä kuormitusta. Sen myötä odotetaan näkyviä tuloksia vedenlaadussa, mikä näkyy kesäaikaisten leväkukintojen määrän vähenemisenä leviä laiduntavan eläinplanktonin runsastumisena ja koon kasvuna.

Hanke on poikkeuksellinen, koska taustalla on vahva yhteistyö järvien paikallisen suojeluyhdistyksen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry:n kanssa ja omarahoituksen keräämiseen on osallistunut suuri joukko paikallisia vapaaehtoisia. Mukaan rahoittajiksi on saatu monipuolisesti erilaisia toimijoita yksityisistä yrityksiin.

“On hienoa, että olemme saaneet näin laajan joukon eri alojen toimijoita mukaan. Haluamme kiittää kaikkia, jotka tekevät ja ovat tehneet töitä yhteisen tavoitteen eteen”, sanoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

“Pelastetaan Itämeri joki joelta – Enäjärvi ensin. LUVYn tekemän kunnostussuunnitelman mukaan Enäjärvi aiheuttaa merkittävän kuormituksen sen alapuoliseen vesistöön. Tämä ajatus on kasannut yhteen merkittävän määrän toimijoita ja käynnistyvä hanke on ainutlaatuinen myös mittakaavaltaan. Vihdissä ollaan tekemässä vesiensuojelun historiaa ja Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys on ylpeänä mukana tarjoten kuntalaisille mahdollisuuden osallistua tähän ainutlaatuiseen hankkeeseen”, toteaa Siuntionjoen Latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry:n puheenjohtaja Juha Uusitalo.

”Vesistöt ovat Vihdille ja vihtiläisille tärkeitä, ja haluamme pitää niistä aktiivisesti huolta. Meille kunnassa oli itsestään selvää, että halusimme mukaan tähän erittäin kannatettavaan hankkeeseen. Latvavesien kunnostuksen ansiosta Siuntionjoen kuormitus Itämereen tulee vähenemään merkittävästi”, sanoo elinvoimajohtaja Petra Ståhl Vihdin kunnasta.

”Näen erittäin tärkeäksi, että Yaran tutkimusasemalla on hyvää yhteistyötä järven kunnostukseen osallistuvien tahojen kanssa. Meillä käy paljon ulkomaalaisia ja kotimaisia vierasryhmiä ja meille on kunnia-asia, että Enäjärvi on mahdollisimman hyvässä kunnossa”, sanoo Juha Liespuu, Yara Kotkaniemen tutkimusaseman esimies.

”Vastuullisuus on lähtökohtana Prysmian Groupin päivittäisessä toiminnassa. Osana laaja-alaista vastuullisuustyötämme haluamme edistää lähiluonnon hyvinvointia ja Pikkalan tehtaan läheisen vesistön kuntoa tukemalla edistyksellistä Siuntionjoki 2030 -hanketta”, kerrotaan Prysmian Groupilta.

Enäjärven tehokalastushanke on osa vuonna 2021 valmisteltua “Pelastetaan Itämeri joki joelta – pilottina Siuntionjoki 2030” -ohjelmaa, jossa Siuntionjoen kuormitusta Itämereen vähennetään merkittävästi aloittamalla mittava kunnostustyö latvavesistä. Hankkeen rahoittajien joukossa on myös alueella toimivia yrityksiä, ja uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti. Ota rohkeasti yhteyttä halutessasi tukea Siuntionjoen kunnostustyötä ja latvavesipilottia!

Lisätietoja:

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven tehokalastus -hanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat: Vihdin kunta, Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Osuuspankki Uusimaa, Hotelli Siuntio sekä Siuntionjoki 2030 -visiota rahoittavat muut valuma-alueen kunnat ja Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana oli myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024. 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.