Valitse sivu

Kuva: Virtavesikunnostajat kokoontuvat verkossa. Kartoitimme virtavesien kunnostamisesta kiinnostuneiden osaamis- ja koulutustarpeita.

Osana Kalatalouden ympäristöohjelmaa järjestetään virtavesikunnostuskurssi, jonka suunnittelun avuksi LUVY ja Valonia järjestivät avoimen kyselyn. Kyselyn avulla kartoitettiin virtavesikunnostuksiin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita sekä halukkaita osallistujia.

Kyselyyn saatiin yli 200 vastausta. Edustettuina oli kaikki maakunnat Ahvenanmaata myöten. Eniten vastauksia saatiin odotetusti Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta.

Suurin osa vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita yksityishenkilöitä, mutta myös organisaation edustajia; toteuttajia, tilaajia, suunnittelijoita ja tutkijoita tavoitettiin hyvin. ”Kyselyyn vastaajat ovat erityisen kiinnostuneita virtavesien monimuotoisuuden parantamisesta ja vesiekosysteemistä kokonaisuutena”, kertoo hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä (LUVY). Tarkemmin kyselyn tuloksia sekä virtavesikunnostuskurssin sisältö esitetään kurssin ensimmäisessä webinaarijaksossa sekä vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa lokakuussa.

Kurssilla hyödynnetään vertaisoppimisen menetelmiä. Osallistujat pääsevät tutustumaan monipuolisesti muun muassa virtavesikunnostusmenetelmiin ja erilaisiin kunnostettuihin kohteisiin. Vertaisoppimisen hengessä kohteen esittelijä voi myös kysyä apua ja saada hyviä ehdotuksia kohteen suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Webinaarien lisäksi kurssilla järjestetään maastokäyntejä ja tutustumismatkoja. Kurssi on osallistujille maksuton.  

”Jokainen virtavesikohde on omanlaisensa ja jokaisella virtavesikunnostajalla riittää varmasti opittavaa loputtomiin. Kunnostuskurssi mahdollistaa kunnostajien verkostoitumisen ja kokemusten ja taitojen jakamisen”, sanoo vesiasiantuntija Janne Tolonen Valoniasta.

Mikäli sinulta jäi vastaamatta kyselyyn ja ilmoittautumatta kurssille, niin vielä ehdit mukaan ottamalla yhteyttä järjestäjiin. Webinaariin osallistujien määrä on rajattu 250 etäyhteyteen. Ilmoittautuneille ilmoitetaan kurssin webinaarien ajankohdasta sähköpostitse. Webinaarit alkavat syyskuun aikana

Kurssin järjestävät Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Valonia osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Kalatalouden ympäristöohjelmaa. Kalatalouden ympäristöohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus.  Hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

Lisätiedot: 

Juha-Pekka Vähä
LUVY
juha-pekka.vaha@luvy.fi
04577507727

Janne Tolonen
Valonia
janne.tolonen@valonia.fi
0505187755