Valitse sivu

Kuva: Hiidenveden kunnostus -hankkeessa rakennettu kosteikko.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö on saanut kolme myönteistä rahoituspäätöstä vesistökunnostushankkeille Siuntionjoen, Hiidenveden ja Veikkolan vesistöjen alueille. Ympäristöministeriö rahoittaa hankkeita vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Länsi-Uudenmaan vesistökunnostushankkeille erittäin merkittävän määrän avustuksia ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. ”LUVYn ja yhdistyksen jäsenkuntien hankkeiden menestyminen rahoitushaussa on erinomainen uutinen! Vesistöjen kunnostamiselle on Länsi-Uudellamaalla kova tarve ja nyt saimme työhön ison lisäpanostuksen. Vesistökunnostushankkeidemme pysyvien rahoittajien, kuten kuntien, tarjoama useampivuotinen perusrahoitus on mahdollistanut lisärahoituksen saamisen alueelle”, iloitsee toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Siuntionjoki 2030 -hankkeessa kunnostetaan Itämereen laskevan joen valuma-alueen vesistöjä

Siuntionjoki 2030 -hankkeelle myönnettiin vuosille 2020–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

429 000 euroa vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi Siuntionjoen ja sen valuma-alueen vesistöissä. Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövisio (2019–2024) tavoittelee nimensä mukaisesti Siuntionjoen vesistön parempaa tilaa, luontoarvojen ja elinympäristöjen säilyttämistä, vaellusesteiden poistamista sekä virkistys- ja hyötykäyttömahdollisuuksien edistämistä. Hankkeessa tehdään mm. valuma-alueen järvien lisätutkimuksia ja niiden pohjalta päivitetään kunnostussuunnitelmia, toteutetaan virtavesikunnostuksia ja tuetaan maatalouden kuormituksen hallintaa perustamalla kosteikkoja ja käsittelemällä peltoalueita maanparannusaineilla. Toimien vaikuttavuutta seurataan myös sekä jatkuvatoimisin mittauksin että perinteisellä näytteenotolla.

Siuntionjoki 2030 -hankkeen rahoittajia ovat valuma-alueen kunnat: Siuntio, Vihti, Kirkkonummi, Lohja ja Inkoo, Rosk’n roll Oy Ab sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 

Hiidenveden kunnostukselle avustusta kuormituksen vähentämiseen ja seurantaan

Uudenmaan ELY-keskus myönsi Hiidenveden kunnostus -hankkeelle lisärahoitusta vuosille 2020–2022 yhteensä 325 950 euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Rahoituksen turvin on tavoitteena ehkäistä Hiidenveteen suuntautuvaa kuormitusta muun muassa perustamalla kosteikkoja ja käsittelemällä peltoalueita maanparannusaineilla. Hankkeessa toteutetaan kunnostussuunnitelmia valuma-alueen muille järville, seurataan kunnostustyön tuloksia ja selvitetään tarkemmin Hiidenveden sisäisen kuormituksen mekanismeja.

Hiidenveden kunnostus -hankkeen rahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Veikkolan vesistöhankkeessa pureudutaan sisäiseen ja ulkoiseen kuormitukseen

Veikkolan vesistöhankkeen tavoitteena on määrätietoinen pitkäaikainen kunnostustyö Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Hanke sai Uudenmaan ELY-keskukselta vuoden 2020 toimenpiteisiin 60 000 euron avustuksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Hankkeessa toteutetaan Pohjois-Kirkkonummella sijaitsevilla Lamminjärvellä, Perälänjärvellä ja Kalljärvellä sekä niiden valuma-alueilla mm. tehokalastusta sekä petokalatoimia, tutkitaan sisäisen kuormituksen määrää ja vähentämismahdollisuuksia, edistetään kalasaaliin hyötykäyttöä, tutkitaan kalojen haitta-aineita, vähennetään ulkoista kuormitusta sekä toteutetaan nousuesteiden poistamista sekä uomakunnostuksia.

Hankkeen omarahoitus tulee Kirkkonummen kunnalta ja mukana hankkeen ohjausryhmässä ovat Kirkkonummen kunta, Kirkkonummen Vesiliikelaitos, Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry, Pohjoisen Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta, Uudenmaan ELY-keskus sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Lisätietoja:

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
LUVY
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738