Valitse sivu

Suomalaiset vesiensuojelujärjestöt vaativat yhteisessä kannanotossaan, että EU:n maaseutuohjelmasta on turvattava rahoitus maatalouden ravinnevalumaa nopeasti ja tehokkaasti leikkaaville maanparannustoimille. Ne ovat tehokas keino Itämeren ja vesien tilan parantamiseksi.

”Suomessa on innovoitu viime vuosina useita maanparannusaineisiin – kipsiin, rakennekalkkiin ja kuitulietteisiin – perustuvia nopeavaikutteisia, tehokkaita ja tieteellisesti todennettuja vesiensuojelutoimia, joilla voidaan välittömästi vähentää Itämereen ja sisävesiin pelloilta valuvaa fosforikuormaa noin 50 %. Näin voidaan nopeasti leikata maatalouden ravinnevalumaa ja saada vesistöt hyvään tilaan samalla kun tehdään hidasvaikutteisempia toimia ravinnekuormituksen juurisyiden ratkaisemiseksi”, kannanotossa todetaan.

Maanparannusaineisiin perustuvia maatalouden vesiensuojelutoimia on sisällytetty Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmiin yhteensä 560 000 peltohehtaarille. Toimille ei kuitenkaan ole olemassa rahoitusta.

”Yksin kansallinen rahoitus ei riitä, vaan tarvitaan EU-tason toimia. Maanparannusaineiden avulla saamme peltojen fosforikuormitusta tehokkaasti vähennettyä”, sanoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Lue koko kannanotto >>