Valitse sivu

Kuva: Vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä.

Tänään julkaistava uusi Vesistökunnostajan karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen valtakunnallisen paikan, johon tietoa voidaan tallentaa sekä muodostaa kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.

Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Karttapalvelusta on saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa.

Karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville kunnostusten toteuttajatahot, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Valtakunnallisen karttapalvelun kautta löytyy jatkossa yhteistyötahoja ja kumppaneita kattavasti eri puolilta maata.

Karttapalvelun avulla voidaan seurata, mitä ajankohtaisia kunnostuksia tapahtuu ja missä päin Suomea. Tämä on todella odotettu ja tarpeellinen työkalu meille kaikille kunnostajille, mikä edistää myös alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista”, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston projektipäällikkö Pinja Kasvio toteaa.  

Vesistökunnostuksia ja muita vesienhoitoa edistäviä toimenpiteitä toteuttaa valtakunnallisesti laaja ja monipuolinen toimijajoukko. Työtä vesistöjemme tilan parantamiseksi tehdään vuosittain paljon eri rahoituksilla ja erityisesti paikallisella tasolla. Tietoja eri puolilla Suomea toteutetuista kunnostuksista on ollut mahdotonta koota yhteen ja tarkasteltavaksi samalle kartalle.

Myös vesistökunnostusten suunnitteluun tarvittava tieto on ollut vaikeasti löydettävissä ja hajallaan erilaisissa tietojärjestelmissä.

Käyttöopastusta etäyhteyksin

Karttapalvelun käyttöopastus järjestetään etäyhteyksin perjantaina 9.10.2020 klo 13–14.30. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.
Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet

Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta. Hankeen päätoteuttaja on ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun Kalatalouskeskus yhteistyökumppaneinaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Karttapalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa. Karttapalvelun tekninen toteuttaja on Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus.

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Lisätietoja:

Maija Venäläinen
hankepäällikkö
LUVY
maija.venalainen@luvy.fi
0445285019

Riina Rahkila
Projektipäällikkö
ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset
riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi
045578717