Valitse sivu

Horsbäck-yritysalueen toinen hulevesikosteikko on valmistunut Kärrbyn alueelle. (Steax Ab)

Tammisaaressa sijaitsevan Horsbäckin yritysalueen hulevesien käsittelyratkaisun toinen osa on valmistunut Kärrbyn alueelle. Ojitetulle metsäalueelle rakentui loppusyksystä laaja kosteikko, joka tulee puhdistamaan etenkin Horsbäckin yritysalueen laajennusosan hulevesiä. Valtaosa Horsbäckin yritysalueen nykyisistä hulevesistä ohjautuu alueen eteläpuolella olevaan kosteikkokokonaisuuteen, mikä valmistui syyskuussa.

Horsbäckin yritysalueen kosteikkokokonaisuuksien on tarkoitus viivyttää ja puhdistaa hulevettä ennen sen virtaamista Dragsviksfjärden-merenlahteen. Merenlahden ulkoisesta ravinnekuormituksesta noin 10 % on peräisiin taajama- ja tiealueiden hulevesistä, joten kosteikoilla parannetaan merenlahden tilaa. “On todella hienoa, että kosteikkoallas on rakennettu hyvissä ajoin ennen yritysalueen laajenemista itään. Rakennustyömaavedet voivat sisältää paljon kiintoainetta ja ravinteita. Nyt työmaavedet saadaan puhdistettua ennen kuin ne virtaavat eteen päin Dragsviksfjärdeniin”, iloitsee Raaseporin ympäristöpäällikkö Maria Eriksson.

“Kummankin kosteikon veden puhdistuskykyä on alettu seuraamaan vesinäyttein ja ensimmäiset tulokset ovat olleet lupaavia”, kertoo LUVYn vesistöasiantuntija Katja Pellikka. Horsbäckin kosteikkoja esiteltiin tiistaina 13.12. järjestetyssä Länsi-Uudenmaan kuntien hulevesitapaamisessa.

Horsbäckin hulevesiratkaisu toteuttaa Rannikkovesivisio 2050 -työtä, missä pyritään parantamaan Länsi-Uudenmaan rannikkovesien tilaa. Raaseporin rannikkovesivisiotyön pilottikohde on ekologiselta tilaltaan heikentynyt Dragsviksfjärden, jonka valuma-alueella rakennetut hulevesikosteikot sijaitsevat. Horsbäckin hulevesirakenteen rakentamishanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hankkeen omarahoituksesta on vastannut Raaseporin kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta osana vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Lisätietoja:

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.