Valitse sivu

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n nimi muuttui Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry:ksi 27.1.2023.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry on perustettu 23.11.1973. Liitossa on tehty työtä vesiensuojelun puolesta jo puoli vuosisataa yhdessä alueellisten vesiensuojeluyhdistysten kanssa.


Keskusliitto liiton nimessä kuvaa liiton toimintaa vesiensuojelun alueellisten toimijoiden osaamisen ja vaikuttavuuden kokoajana. Toiminnassa keskeistä on vesiensuojelun edistäminen ja alan tunnettavuuden parantaminen. Toimintavuonna perustetaan vesiensuojelun neuvottelukunta, johon ovat tervetulleita vesiensuojelussa toimivat yhteisöt. Keskusliitto myös julkistaa alan palkitsemisjärjestelmän julkisen arvostuksen lisäämiseksi alalle.


Keskusliiton keskeisenä tehtävänä on edistää vesiensuojelua antamalla lausuntoja ja kannanottoja eduskunnalle ja valtion viranomaisille sekä tiedottamalla niistä medialle. Keskusliiton edustajat osallistuvat asiantuntijoina erilaisten säädöksiä ja menetelmiä valmistelevien työryhmien työhön. Toiminnassa kootaan vesistötietoa ja vesiensuojelun opasmateriaalia kansalaisten ja viranomaisten käyttöön sekä järjestetään ympäristönäytteenottajien sertifiointikoulutusta. Keskusliitto myös osaltaan kehittää jäsenyhdistysten henkilökunnan ammattitaitoa järjestämällä koulutuspäiviä. Keskeisenä toimintana on myös keskusliiton asiantuntijaryhmien työskentely, joissa kootaan, kehitetään ja jaetaan alan osaamista.


Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry edustaa alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtionvaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin.


Lisätietoja:
Hannu Moilanen, Toiminnanjohtaja
040 310 1255
hannu.moilanen@vesiensuojelu.fi
Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry
Vattenskydd Centralförening i Finland rf