Valitse sivu

Kuva: Siuntion keskustan läpi virtaavalla Brännmalmsbäckenillä jatkettiin 2019 aloitettua kunnostustoimintaa.

Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hankkeessa parannettiin vesieliöiden, varsinkin taimenen lisääntymis- ja elinoloja 400 uomametrin matkalla ja avattiin kaloille vaellusyhteys useiden kilometrien mittaiseen lähdepitoiseen puroverkostoon Siuntionjoen alaosalla vuoden 2020 aikana. LUVY toteutti virtavesikunnostuksia sekä koneellisesti että käsitöinä. Koneellisia kunnostuksia toteutettiin neljällä kohteella Siuntionjoen sivu-uomissa. Käsitöinä tehdyt kunnostukset toteutettiin talkoovoimin kolmella kohteella.

Kunnostuksissa palautettiin uomaan sieltä aikanaan suoristus- ja perkuutöiden yhteydessä poistettua kivimateriaalia sekä luotiin ulkopuolelta tuodulla soralla taimenille kutualueita poishuuhtoutuneiden soraikoiden tilalle. Osassa kohteista myös puu- ja kivimateriaalilla toteutetut eroosiosuojaukset olivat keskeisessä roolissa.

Vuoden 2020 kaksi viimeistä kunnostusta toteutettiin lokakuun alussa Kirkkojoen latvapurolla Munkkaanojalla sekä Siuntionjoen alaosan lähdepitoisella sivupurolla. Munkkaanojalla luotiin taimenelle kutusoraikoita juuri alkavaa kutua varten sekä tehtiin eroosiosuojauksia romahtaviin penkereisiin. Siuntionjoen alaosalla pienellä sivupurolla romahtanut siltarumpu vaihdettiin uuteen merialumiiniseen putkeen. Rummun poiston yhteydessä poistettiin läheinen puroa padottava työmaatien rumpu sekä uoman alaosalta haljennut munkkipato, joka esti täysin isompien kalojen nousun puroon.

Syksyn sähkökoekalastuksissa saatiinkin jo lupaavia tuloksia kunnostusten onnistumisesta. ”Keväällä vaihdettuun ja kivillä pohjustettuun Kivikoskenpuron suojaisaan siltarumpuun oli uinut runsaasti taimenen kesänvanhoja poikasia ja nähtiinpä myös saukko alittamassa tietä rummun läpi. Myös Lempansinkosken kunnostusalueelle oli uinut runsaasti taimenen kesänvanhoja poikasia – aiemmin alueella on viihtynyt lähinnä yksittäisiä vanhempia taimenia. Sopivien kutusoraikoiden puute on Kirkkojoen alueella ollut merkittävä tekijä taimenen lisääntymisen onnistumisessa ja tulevat vuodet kertovat, vaikuttaako kunnostusten yhteydessä lisätty sora poikasmääriin”, sanoo hankkeen virtavesikunnostuksista vastaava Joonas Tammivuori.

Ihmistoiminnan seurauksena heikentyneitä koski- ja virta-alueita, sekä vaellusesteitä on Siuntionjoen vesistössä jäljellä useita. ”Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hanke jatkaa tulevina vuosina ennallistamis- ja vaellusesteiden purkutyötä koko Siuntionjoen vesistöalueella”, kuvailee projektipäällikkö Anu Suonpää-Espinola. Hankkeen unelmana on elinvoimainen ja vapaana virtaava vaellusesteetön Siuntionjoki.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020. Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Lisätietoja:

Joonas Tammivuori
hanketyöntekijä
LUVY
joonas.tammivuori@luvy.fi
0503263302

Anu Suonpää-Espinola
projektipäällikkö
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
0505018237