Valitse sivu

Ravinnekuidun levitys Niemenkylän kartanon pellolla. (LUVY / Paavo Ojanen)

Ravinnekuidun levityksellä voidaan parantaa maan rakennetta ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Rakenteeltaan huokoisessa ja orgaanista ainetta sisältävässä maassa viihtyvät myös mikrobit. Maan mikrobit hajottavat lisättyä ravinnekuitua, ja hajotuksessa syntyneet liima-aineet toimivat maahiukkasten kittinä vahvistaen maan mururakennetta. Vahvistunut mururakenne vähentää veden mukana kulkeutuvan maa-aineksen ja näin ollen myös maahiukkasten mukana kulkeutuneiden ravinteiden määrää. Parhaiten tulokset näkyvät savimailla.

Hiidenveden rannalla, Niemenkylän kartanon pellolle levitettiin kalkkistabiloitua ravinnekuitua yhteistyössä Hiidenveden kunnostus -hankkeen kanssa. Ravinnekuitu levitettiin toukokuun puolivälissä, kun maa oli sopivan kuiva. Hankkeessa on tarkoitus seurata ravinnekuidun levityksen vaikutuksia maaperään ja pellon viljavuuteen. Vaikutusten seuranta on aloitettu jo kaksi vuotta ennen ravinnekuidun levitystä ja sitä jatketaan edelleen levityksen jälkeenkin. Maaperä- ja vesinäytteillä seurataan ravinnekuidun vaikutuksia maaperään ja vesistöihin. Maanparannusaineet ja niiden levitys kustannettiin Hiidenveden kunnostus -hankkeen yritysrahoituksella.

Myöhemmin kesällä, heinäkuussa, tarkastelemme pellonpiennartilaisuudessa erikoistutkija Tuomas Mattilan (STN MULTA -hanke) ja tilanjohtaja Pyry Sammalistonahon johdolla kyseisen lohkon maan rakennetta ja keskustelemme maan kasvukunnon ylläpitämisestä. Tervetuloa mukaan pellolle!

Hiidenveden kunnostus -hankkeen tavoitteena on Hiidenveden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen ja virkistyskäytön edistäminen.

Lisätietoja:

Annika Söderholm-Emas
aluekoordinaattori
hankekoordinaattori
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Hiidenveden kunnostus 2023–2025 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2023–2025.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.