Valitse sivu

Hiidenveden kunnostus -hanke järjestää yhteistyössä Soilfood Oy:n kanssa tiistaina 3.9. klo 10–12 Vihdissä rakennekalkin levityksen peltonäytöksen. Rakennekalkitus parantaa savimaan mururakennetta ja nostaa satoja, ja samalla vähentää vesistökuormitusta. Kutsumme kaikki kiinnostuneet pellonpientareelle tutustumaan rakennekalkitukseen ja seuraamaan, kuinka pellon rakennekalkitus käytännössä tapahtuu!

Rakennekalkki on kasvinviljelyssä käytettävä kalkitus- ja maanparannusaine, joka vahvistaa peltomaan mururakennetta ja vähentää happamuutta. Erityisesti savimaat hyötyvät rakennekalkituksesta, sillä niillä on usein haasteena maaperän happamuus. Rakennekalkituksen tuloksena pH nousee, jolloin ravinteet ovat paremmin kasvien saatavissa. Samalla kun satotasot nousevat, vesistöjen fosforikuormitus vähenee!

Maan mururakenteen paranemisen ansiosta sadevesi läpäisee maaperän nopeasti eikä jää seisomaan pellolle. ”Hiidenveden valuma-alueella maaperä on hyvin savista, joten rakennekalkitukselle soveliaita peltoja on paljon. Tiivistynyt savimaa kovettuu kuivalla säällä ja liettyy vesisateessa. Sen sijaan hyvärakenteinen savimaa säilyttää mururakenteensa niin kuivalla kuin sateisella säällä, koska se läpäisee hyvin vettä”, kuvailee Hiidenveden kunnostus -hankkeen koordinaattori Ekaterina Ikonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Mihin rakennekalkitus perustuu?

Rakennekalkki sisältää poltettua tai sammutettua kalkkia. Seos on pelkkää kalkkikivijauhetta reaktiivisempi, ja rakennevaikutus on seurausta kemiallisesta reaktiosta sammutetun kalkin ja maan savipartikkeleiden välillä. Rakennekalkituksen vaikutus syyslevityksen jälkeen näkyy jo seuraavana keväänä ja kestää vuosia. Paras aika levittää rakennekalkkia onkin loppukesä tai alkusyksy. ”Näytöksessä Soilfood-rakennekalkki muokataan levityksen jälkeen pintamaahan esimerkiksi kultivaattorilla, ja syksyksi kylvetään syysvilja tai muu talvenpeittokasvi. Maan rakenteen parantamiseksi viljelykierto ja pellolla ajaminen kannattaa myös suunnitella hyvin, jottei rakennekalkin tuomaa parannusta maan rakenteessa menetetä!”, toteaa Soilfoodin Mika Malin.

Rakennekalkkia vai kipsiä?

Viime aikoina on keskusteltu paljon myös kipsin levityksestä pellolle vesiensuojelutoimenpiteenä. Tutkimuksissa on havaittu, että kipsi on tehokas keino leikata vesistökuormitusta, mutta se ei sovellu järvialueille, kuten Hiidenvedelle. ”Kipsi sisältää sulfaattia, joka voi kertyä järvien syvänteisiin ja edistää fosforin vapautumista järven pohjan sedimenteistä, ja näin voimistaa rehevöitymistä”, Ikonen selittää. Kipsiä onkin levitetty rannikolla sijaitseville valuma-alueille, joiden joet laskevat suoraan mereen.

Rakennekalkitusnäytös 3.9. Vihdissä

Hiidenveden kunnostus -hanke ja Soil Food järjestävät rakennekalkitusnäytöksen vihtiläisen viljelijän Pasi Suomen pellolla. Noin 20 hehtaarin kokoisella peltolohkolla viljelyolosuhteet ovat hyvin vaihtelevat niin pH:n kuin mururakenteen osalta. ”Rakennekalkki levitetään pellon haasteellisimmille osille, joissa on varaa nostaa pH:ta ja parantaa veden läpäisyä. Erityisesti rinteinen pellon osa on hankala maan rakenteen suhteen, ja siihen toivon parannusta rakennekalkituksesta,” kertoo Pasi Suomi. Näytöksessä rakennekalkin levityskalustona on Tebbe Hs 240, vaunussa on varusteena vaaka ja säädettävät rengaspaineet.  Levitysleveys kalkilla on yli 20 metriä hyvinkin pienillä hehtaari määrillä. Rakennekalkin levittäjänä toimii Risto Lauttamus Lopelta. Tilaisuudessa on nähtävillä Soilfoodin maanparannustuotteita.

Tervetuloa!

Ti 3.9. klo 10–12
Tarrantie 91 03400 Vihti
Tarjolla kahvia ja pullaa

Lisätietoja:

Ekaterina Ikonen
hankekoordinaattori
LUVY
ekaterina.ikonen(at)luvy.fi
0445285026