Valitse sivu

Jätevesijärjestelmän tuuletusputkien päiden tulisi yltää lumenpinnan yläpuolelle.

Haja-asutusalueella jätevesijärjestelmä tulee huomioida osana kiinteistön vuosittaista seurantaa ja huoltoa. Syksy on hyvää aikaa tarkistaa järjestelmän kunto ja huoltotarve.

Jätevesijärjestelmiä on erilaisia ja kuhunkin kuuluu omat tarkkailtavat toimet. Kokosimme avuksi listan asioista, jotka kannattaa tarkistaa ennen talvea. Tarvittaessa voit pyytää maksuttoman jätevesineuvojan avuksi.

1. Saostuskaivot

Tarkkaile kansien kuntoa ja tiiveyttä sekä lietteen kertymistä kaivoihin ympäri vuoden, myös talvella. Saostuskaivo ja esikäsittelevä saostuskaivo tulee myös tyhjentää säännöllisesti. Tarkista samalla, että T-osat ovat paikallaan, jotta jäteveden kiinteä aines jää kaivoihin.

2. Maaperäkäsittely

Tarkista, että tuuletusputkien päät yltävät lumenpinnan yläpuolelle, jotta jäteveden puhdistuksen biologinen prosessi saa happea. Kentän päältä ei kannata aurata lumia pois eikä kulkea raskailla ajoneuvolla, jotta rakenteet eivät vaurioidu.

3. Laitepuhdistamot

Seuraa laitepuhdistamon toimintaa ympäri vuoden. Tarkista säännöllisesti ainakin sähkölaitteet ja pumput, saostuskemikaalin riittävyys sekä purkupaikan avoimuus ja toimivuus.

Jätevesiopas-sivustolta löydät käyttö- ja huolto-ohjeita yleisimmille jätevesijärjestelmille.

”Kaikki jätevesijärjestelmä vaativat jonkinasteista huoltoa ja seurantaa. Järjestelmän toimivuus ja jätevesien puhdistuminen ovat kiinteistönomistajan vastuulla”, kertoo hajavesihankkeen neuvoja Kirsi Mansilla. ”Jätevesijärjestelmän kunto on hyvä tarkistaa samalla, kun muutenkin tarkkailee kiinteistön kuntoa esimerkiksi kevät- ja syystöiden aikaan.” 

Jos olet epävarma oman kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuudesta, kannattaa järjestelmän kunto ja toimivuus tarkistaa yhdessä jätevesineuvojan kanssa. Maksutonta neuvontaa on tarjolla Länsi-Uudellamaalla. Hajavesihankkeen neuvojat vastaavat neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin: Neuvontapuhelin 045 7750 7725 ja sähköposti hajavesineuvonta@luvy.fi.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeessa on tehty vuonna 2021 kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Kirkkonummella Tavastfjärdenin alueella. Neuvonta päättyi syyskuun puolessa välissä ja neuvontakäyntejä tarjottiin noin 260 kiinteistölle. Koronatilanteen vuoksi neuvontaa tehtiin tänä vuonna kiinteistökäyntien lisäksi puhelimitse tai videopuheluilla. Neuvonnassa katsottiin yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annettiin arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhat kertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke oli osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2014–2021. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993