Valitse sivu

Puroinventointia maastokurssilla kesällä 2021. (LUVY / Juha-Pekka Vähä)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) järjestää osana Pienvesi-Helmi-hanketta koko päivän kestävän metsäpuron puroinventointi ja kunnostussuunnittelu -maastokurssin 25.5.2023 Karkkilassa. Maastopäivässä tutustutaan käytännössä Metsähallituksen puroinventointimenetelmään sekä opitaan tunnistamaan puron kunnostustarpeita.

Puroinventoinnissa keskeisenä tavoitteena on tunnistaa purouoman ja reunavyöhykkeen luonnontila ja siihen vaikuttavat tekijät. Samalla siten arvioidaan myös inventoitujen purojaksojen kunnostustarpeita. Kunnostustarpeiden systemaattinen, asiantunteva ja onnistunut arviointi toimii pohjana kunnostussuunnitelman laatimiselle. Inventointimenetelmää voidaan hyödyntää myös kunnostusten seurannassa.

Maastopäivässä kartoitetaan metsäpuron keskeisiä muuttujia kuten leveys, syvyys, mutkittelevuus, leveys- ja syvyysvaihtelu, virtauksen ja pohjan laatu sekä pohjakasvillisuuden tyyppi ja peittävyys. Rantavyöhykkeestä määritetään varjostus, metsä- ja kasvutyyppi. Lisäksi luonnontilaa muuttaneiden tekijöiden perusteella arvioidaan puron luonnontilaisuutta ja sitä tukevia mahdollisia kunnostustoimenpiteitä. Inventointia opetellaan vertaisoppien asiantuntijoiden johdolla.

Maastokurssi on avoin kaikille eikä edellytä kokemusta puroinventoinnista, mutta jonkinlainen kokemus puroinventoinnista ja virtavesikunnostuksista on eduksi. Osallistujien taustat otetaan huomioon maastoryhmiä muodostettaessa. Osallistujien määrä on rajoitettu 18 henkilöön.

Kouluttajina toimivat LUVYn virtavesiasiantuntijat. Kurssi on osa Pienvesi-HELMI-hanketta.

Ilmoittautuminen 22.5.2023 mennessä mikko.melasniemi@luvy.fi, jolta myös lisätietoa maastopäivästä.

Ilmoittaudu ajoissa, paikkoja rajoitetusti!

Lisätietoja:

Mikko Melasniemi
hanketyöntekijä
mikko.melasniemi@luvy.fi
050 598 5125

Pienvesi-HELMI-hankkeen kokonaisbudjetti oli 494 000 €, josta 80 % rahoitettiin Järjestö-Helmi-avustuksena ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Länsi-Uudenmaan osuus hankkeen rahoituksesta oli 20 %. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat lisäksi Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki ja Suomen vesistösäätiö sr. Länsi-Uudenmaan osuuden omarahoituksesta vastasivat Hiidenveden kunnostus -hanke ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisio.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.