Valitse sivu

Kuva: Maatalouden vesienhallintatoimenpiteitä on nyt tarkoitus pilotoida myös metsävaltaisilla valuma-alueilla.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) sai 181 600 € rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta uuteen maa- ja metsätalouden vesienhallintaan keskittyvään hankkeeseen. Rahoituksen turvin yhdistys tekee vesistökunnostuksia kolmella pilottikohteella. Hankkeen omarahoitusosuus tulee Hiidenvesi- ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisiosta. VALUME-hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 258 800 €.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME keskittyy maa- ja metsätalousalueiden vesienhallintaan. Tavoite on kehittää valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Maatalouden vesistökuormituksen hillintää on tehty alueella jo pidemmän aikaa, mutta metsätalouden vesienhallintaan on alettu kiinnittää huomiota vasta viime aikoina. Maatalouden vesienhallintatoimenpiteitä on nyt tarkoitus pilotoida myös metsävaltaisilla valuma-alueilla.

Yhteiset kokeiluhankkeet ja niihin liittyvä viestintä ja neuvonta ovat konkreettisia keinoja edistää metsätalouden valuma-aluelähtöistä kunnostustyötä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kunnostustoimenpiteitä kolmessa pilottikohteessa vuosina 2021–2022. Nämä kohteet on valittu valuma-alueiden perusteella, joilla on niin metsää kuin peltojakin. Lisäksi alueiden maanomistajat ovat kiinnostuneita ja myötämielisiä vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle.

Maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnalla on suuri merkitys vesistöjen tilaan. Valuma-alueilla tehtävillä kunnostustoimenpiteillä vaikutamme suoraan vesistöihin päätyvien rehevöittävien ravinteiden määrään”, sanoo LUVYn hankekoordinaattori Virve Ståhl.

Vihdin Maasojalla kunnostustoimenpiteisiin kuuluu kosteikon rakentaminen ja kaksitasouomat. Vihdin Iso Myllylammella rakennetaan monitavoitteinen kosteikko, putkipato sekä pohjakynnys, jossa käytetään puunippuja. Kirkkonummen Alhonsuolla tehdään vesienhallintasuunnitelma sekä parannetaan vesiensuojelurakenteita. Käytännön kunnostustoimien lisäksi hankkeessa vahvistetaan verkostoyhteistyötä sekä toimijoiden välistä viestintää mm. järjestämällä opinto- ja tutustumisretkiä pilottikohteisiin.

Lisäksi kartoitetaan tulevia yhteistyömahdollisuuksia.

On hienoa, että saimme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta rahoitusta tähän hankkeeseen. Hankkeen toimet tukevat Hiidenveden ja Siuntionjoen vesistöalueiden kunnostusta. On tärkeää jakaa tietoa ja kokemuksia eri toimijoiden kesken. Yhdessä saamme enemmän aikaan”, iloitsee LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030 -vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993