Valitse sivu

Vuoden Vesistöteko 2023 Vattenpost vesiosuuskunnan puheenjohtaja Janne Sarpoma ja Vuoden 2023 Vesiensuojelija Siuntionjoen latvajärvien suojeluhdistys Lasy Ry:n puheenjohtaja Juha Uusitalo sekä Lohjan kaupunginjohtaja Pasi Perämäki ja LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. (LUVY / Karoliina Salmela)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on yhdistyksen kevätkokouksessa 25.4.2023 nimennyt Vuoden Vesiensuojelijan 2023 ja antanut Vuoden Vesistöteko 2023 kunniamaininnan. Yhdistyksen vuoden 2022 tilinpäätös hyväksyttiin myös kokouksessa.

Vuoden 2023 Vesiensuojelijaksi on nimetty Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry.

Lasy ja sen edeltäjät alueella ovat esimerkillisesti edistäneet Vihdin Siuntionjoen latvajärvien kunnostamista jo 30 vuoden ajan. Yhdistys on upeasti edistänyt niin paikallisten ranta-asujien kuin yritysten osallistumista vesistöjen kunnostustoimintaan niin rahoituksen kuin talkootyön muodossa.

Lasy on mahdollistanut Enäjärven tehokalastushankkeessa hoitokalastajayrittäjille työskentelyn Vihdin Enäjärvellä avustamalla niin käytännön järjestelyissä kuin myös innostamalla talkoolaisia osallistumaan itse hoitokalastustoimenpiteisiin avuksi. Enäjärven tehokalastushankkeessa Lasyn toimesta kerättiin yli 350 talkootyötuntia.  

”Lasy on erittäin ylpeä saamastaan palkinnosta. Palkinto on suuri kiitos kaikille vesiensuojelutyöhön osallistuneille. Talkoolaisille, jäsenille, lahjoittajille, tapahtumajärjestäjille, osakaskunnille. Kaikille, jotka ovat nähneet yhteisen päämäärän ja toimineet sen eteen yhteen hiileen puhaltaen. Kohti puhtaampia vesiä, yhdessä, tulevaisuutta ajatellen.”, kiittelee Lasyn puheenjohtaja Juha Uusitalo.

Lasy Ry:n puheenjohtaja Juha Uusitalo, Lohjan kaupunginjohtaja Pasi Perämäki ja LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. 
(LUVY / Karoliina Salmela)

Kunniamaininnan “Vuoden Vesistöteko 2023” sai Vattenpost vesiosuuskunta. Vattenpost vesiosuuskunta on edistänyt aktiivisesti vesi- ja viemäriverkon rakentamista Hangossa Krogarsin alueelle parantaen merkittävästi alueen jätevesihuoltoa ja vähentäen hajakuormitusta.

“Haluan kiittää LUVYa Vattenpost osuuskunnan saamasta huomionosoituksesta. Se osoittaa osaltaan, että talkooperiaatteella toimivan projektiryhmämme työ on huomioitu. Samalla se on myös kiitos osakkaillemme, jotka ovat uskoneet projektiimme. Pienistä puroista muodostuu suuri virta. Uskomme, että hankkeemme osaltaan edesauttaa Hankoniemen pohjoispuolen herkän vesialueen tilan paranemista samalla kun se palvelee alueen kiinteistöjä.”, kiittelee myös Vattenpost vesiosuuskunnan puheenjohtaja Janne Sarpoma.

Vattenpost vesiosuuskunnan puheenjohtaja Janne Sarpoma, Lohjan kaupunginjohtaja Pasi Perämäki ja LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni. (LUVY / Karoliina Salmela)

LUVY on nimennyt Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijan vuodesta 1983 lähtien. Tunnustus myönnetään ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä tai muusta ympäristön hyväksi tehdystä toiminnasta.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2022 vahvistettiin kevätkokouksessa. Yhdistyksen liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 26,2 % kohoten 3,8 miljoonaan euroon ja tulos oli noin 165 000 euroa voitollinen. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti hanketoiminnan vilkastuminen. LUVYlla oli vuonna 2022 yhteensä 24 eri hanketta ja yhdistys työllisti noin 25 alan osaajaa.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Lisätietoja:

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
jaana.ponni@luvy.fi
050 575 1738

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.